Tunne- ja viestintätaitovalmennukset nyt Medikumppanilta

Suuren kiinnostuksen saaneet valmennukset varattavissa syksylle 2020

“Tunne- ja viestintätaitovalmennukset tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiselle tukea kliiniseen työhön ja auttavat voimaan kiireisessä työarjessa paremmin.”

Valmennuksissa etsitään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Missä on vahvuuteni?
Mikä tekee juuri minusta ainutlaatuisen ja miten voin hyödyntää sitä työssäni voidakseni itse paremmin?
Miten toimia hankalissa potilastilanteissa, entä voiko omalla toiminnalla ennaltaehkäistä niitä?

Syksyllä 2020 tarjolla on kaksi eri teemaista valmennusta, joista kummastakin on valittavana vaihtoehtoiset ajankohdat.​

Videovalmennus: Omasta identiteetistä voimaa työarkeen

Etävalmennuksena järjestettävässä “Omasta identiteetistä voimaa työarkeen” -valmennuksessa fokusoidutaan oman identiteetin kirkastamiseen ja ainutlaatuisuuden tunnistamiseen. Koulutuksessa perehdytään myös identiteetin merkitykseen, taustaan ja teoriaan, ja kotiin viemisiksi osallistuja saa lisää työkaluja tehokkaaseen viestintään ja tunnetaitojen käyttämiseen arjessa.

Omasta identiteetistä voimaa työarkeen -valmennuksen ajankohdat:
Ti 25.8.2020 klo 9–12
To 1.10.2020 klo 912

Ryhmäkoulutus (3 h). Koulutus tapahtuu videovalmennuksena.

Valmentaja:  Dr (DBA) Pauliina Airaksinen-Aminoff, Sertifioitu tunnetaitovalmentaja ja kouluttaja.

Hinta: 350€ + ALV/ osallistuja

Potilaan kohtaaminen – Vaikuttavampaa hoitoa tunne- ja viestintätaidoilla

Ryhmävalmennuksina Helsingissä ja Turussa toteutettava “Potilaan kohtaaminen – Vaikuttavampaa hoitoa tunne- ja viestintätaidoilla” -valmennus keskittyy verbaaliseen ja keholliseen viestintään. Aamupäivän aikana saat moninaisia apuja potilaan kohtaamiseen. Harjoittelemme draamapedagogisin metodein mm. hankalia asiakastilanteita, jotta saat työkaluja siihen, miten niissä tulisi toimia ja viestiä tai miten niitä voisi jopa ennaltaehkäistä.

Koulutus  tarjoaa ennen kaikkea työkaluja empatiaan; miten sitä voi harjoitella, miten tunneälykkyyttään voi kehittää ja miten se edistää niin sinun kuin potilaankin hyvinvointia. Tunnetaidot ovat tänä päivänä lääkärin yksi merkittävimmistä työkaluista kliinisen työn rinnalla.

Potilaan kohtaaminen – Vaikuttavampaa hoitoa tunne- ja viestintätaidoilla” -valmennuksen ajankohdat:
To 27.8.2020 klo 9–12 Helsingissä
Ma 5.10.2020 klo 9–12 Turussa

Ryhmäkoulutus (3 h)

Valmentaja: Dr (DBA) Pauliina Airaksinen-Aminoff, sertifioitu tunnetaitovalmentaja ja kouluttaja.

Hinta: 350€ + ALV / osallistuja.

Kiinnostuitko? Kas näin ilmoittaudut mukaan:

1. Varaa paikkasi ilmoittautumalla tämän linkin takaa​.

2. Saat paluuviestinä maksutiedot.

3. Paikkasi vahvistuu, kun maksu on maksettu.

Paikkoja on rajoitetusti, joten toimi nopeasti. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova.

Medikumppani – Keitä me olemme?

Medikumppani rakentaa entistä parempia terveydenhuollon työyhteisöjä rekrytoimalla oikeat tekijät oikeaan paikkaan ja tukemalla heitä työssään. Olemme toimineet alalla lähes 20 vuotta, jonka aikana olemme rekrytoineet noin tuhat terveydenhuollon ammattilaista eri pituisiin työsuhteisiin ympäri Suomen. Me Medikumppanilla olemme sitkeitä optimisteja, toimimme vastuullisesti, vilpittömästi ja lempeydellä. Uskomme, että hyvinvoiva lääkäri on vaikuttavan hoidon perusta. Hyvinvointi on meille sydämen asia – sinunkin.

Medikumppani – Koska välitämme lääkäreitä, välitämme myös lääkäreistä.

>> Lue meistä lisää

Valmentajasi Dr (DBA) Pauliina Airaksinen-Aminoff

Pauliina Airaksinen-Aminoff

Pauliina on  itsensä johtamisen ja ainutlaatuisuuden asiantuntija sekä sertifioitu tunnetaitojen valmentaja, jonka tie valmentajaksi on kulkenut moninaisten mutkien kautta. Pauliina kertoo, että on loistavien alaisten ja itseään parempien ihmisten tukemana uskaltautunut kohtaamaan myös omat kipupisteensä sekä kyennyt kehittämään omia tunnetaitojaan.

Pauliinan työuraan on mahtunut yli 30 vuoden kokemus mediamaailmasta ja johtamisesta erilaisissa organisaatioissa sekä yli kymmenen vuoden kokemus henkilö- ja yritysvalmennuksista. Lisäksi hän toiminut yrittäjänä vuodesta 2003 ja perustanut matkan varrella useita yrityksiä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori (DBA), kasvatustieteiden maisteri, media-alan tuottaja (EAVE) sekä toimittaja.

Tällä hetkellä Pauliina valmentaa ja kouluttaa mm. yrityksiä, terveydenhuollon laitoksia ja yliopistoja niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin.

Pauliinalla on vankka kokemus terveydenhuollon ja sairaanhoidon ammattilaisten valmentamisesta. Valmennusten teemat ovat itsensä parempi johtaminen, oman identiteetin kirkastaminen ja toisen parempi kohtaaminen. Näiden kaiken perustana on oman identiteetin tiedostaminen ja tunnetaitojen kehittäminenkin.

Pauliinan perämoottorina toimii kuusihenkinen perhe Helsingissä. ”Ilman heitä en olisi sitä, mitä tänään olen”, Pauliina kuvailee.

”Odotan vilpittömästi kohtaamistamme”
-Pauliina 

s-posti: pauliina@aminoff.fi
puh. 050 357 3549

Miksi tunne- ja viestintätaitoja tulisi kehittää?

Karoliina Odda Heidi Larko Medikumppani

Työhyvinvoinnilla, stressinhallinnalla, työssä jaksamisella, työsuorituksella ja tunneosaamisella on olemassa yhteys. Tunnetaidot lisäävät hyvinvointia, kasvattavat resilienssiä ja parantavat päätöksentekokykyä. Tunneälykkyys, samoin kuin tunnetaidot, eivät ole pelkästään synnynnäisiä, vaan aivan kuten mitä tahansa muutakin, näitäkin taitoja voi harjoitella. Täten tunnetaidot eivät ole ainoastaan yksilön ominaisuus, vaan taito, johon jokainen voi itse vaikuttaa.

Erityisen tärkeää tunneosaamisen kehittäminen on, mikäli toimii johtotehtävissä tai asiakas-/potilastyössä. Tällöin on päivittäin väistämättä tekemisissä tunteiden kanssa, omien ja muiden.

Medikumppani on kuluneen vuoden aikana selvittänyt, miten tunnetaidot koetaan lääkäreiden keskuudessa niin Lääkäri2020-tapahtumassa toteutetun kyselyn kuin tarjottujen itsensä johtamisen ja tunnetaitotestausten muodossa. Medikumppani onkin Suomen ensimmäinen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden lisätä tietoisuutta ja kehittää omia viestintä-, kommunikaatio- ja tunnetaitojaan testien tai valmennuspolun muodossa.

Niin toteutettu kysely kuin testauksetkin puoltavat näkemystämme siitä, että tunnetaitojen merkitys korostuu tämän päivän asiantuntijatyössä yhä enenevässä määrin. Tunnetaitoista kollegaa tai johtajaa arvostetaan ja se korostuu kuluneen kevään koettelemusten jälkeen.

Tunnetaitoinen työntekijä voi myös itse paremmin!

Heräsikö kysyttävää? Olethan yhteydessä.

Oona Niittymäki
Rekrytointikoordinaattori
Medikumppani Oy
Puh. 044 083 7729
oona.niittymaki@medikumppani.fi

Eero Löytönen
Rekrytointikoordinaattori
Medikumppani Oy
Puh. 044 748 0022
eero.loytonen@medikumppani.fi

Lääkäri 2020 -tapahtumassa teetetyn kyselyn tulokset: Lääkärit kaipaavat tunnetaitoista johtajaa – heitä myös on

Tammikuussa Helsingin Lääkäripäivillä kysyimme messuosastollamme vierailleilta lääkäreiltä, miten he ovat kokeneet johtajuuden työelämässä. Vielä tuolloin ei kellään ollut tietoa, miten tärkeässä asemassa johtajuus tulisi terveydenhuollossa olemaan tänä keväänä.

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 631 messukävijää, joista 53 % oli lääkäreitä ja 43 % lääketieteen opiskelijoita. Kyselyn tuloksia meille kommentoi kokenut ja arvostettu johtamisen tunnetaitovalmentaja Dr. Pauliina Airaksinen-Aminoff.

Vastausten myötä esiin nousi, että lääkärit arvostavat johtajansa apua ja tukea, ja toivovat tämän puuttuvan rohkeasti epäkohtiin. Johtajalta toivotaan tänä päivänä myös empaattisuutta ja helposti lähestyttävyyttä.

Tyytyväisyys johdon tukeen yllätti meidät positiivisesti. Vaikka terveydenhuoltoalaa leimaa jatkuva kiire, koki kuitenkin iso osa vastaajista saavansa riittävästi tukea työhönsä.

>> Käy lukemassa koko kyselyn tulokset blogistamme