Medikumppani on terveydenhuollon HR-kumppani. Uskomme, että mitä paremmin terveydenhuollon asiantuntijat voivat työssään, sitä parempaa hoitoa potilaat saavat ja sitä paremmin me kaikki voimme.

Me medikumppanilaiset olemme sitkeitä optimisteja. Tehtävämme on rakentaa entistä parempia terveydenhuollon työyhteisöjä saattamalla oikeat terveydenhuollon asiantuntijat oikeaan paikkaan ja tukemalla heitä työssään. Teemme työtämme suurella pieteetillä kaikkia kunnioittaen. Työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme palvelee tehokas tiimi Turussa.Arvomme

Yksilö & Yhteisö

Teot & Kehitys

Aitous & Hyvyys

Yksilö & Yhteisö

Ymmärrämme, että jokainen ihminen, pesti ja työyhteisö on ainutlaatuinen. Kannustamme jokaista olemaan oma itsensä, sillä yksilön hyvinvointi on kaikkien etu. Suhteemme lääkäreihin, hoitajiin ja asiakkaisiin on meille kunniakysymys. Uskomme yhdessä tekemiseen, vaalimme kaikkia kumppanuuksiamme ja rakennamme hedelmällisiä yhteisöjä ja verkostoja. 

Teot & Kehitys 

Panostamme tekoihin. Olemme toimeliaita ja teemme työmme kunnolla, ammattiylpeydellä. Joustamme tarvittaessa. Olemme proaktiivisia, aloitamme keskusteluja, otamme kantaa ja johdamme esimerkillä. Haluamme aidosti auttaa organisaatioita ja lääkäreitä menestymään ja terveysalaa edistymään. Olemme avoimia uudelle; näemme mahdollisuudet suurempina kuin uhat ja keskitymme ratkaisuihin ongelmien sijaan. Olemme koulutuksen ja kehitystyön puolestapuhujia ja suhtaudumme virheisiin oppimistilaisuuksina. 

Aitous & Hyvyys 

Olemme sitkeitä optimisteja, toimimme vastuullisesti, vilpittömästi ja lempeydellä. Uskomme hyvän kiertoon ja toimimme tunnollisesti sen mukaan, sillä kun lääkäri on onnellinen työssään, voi työyhteisökin hyvin ja potilaat saavat todennäköisesti parempaa hoitoa. Kohtelemme ihmisiä aina kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Olemme avoimia ja rehellisiä, emmekä pelkää puhua vaikeistakaan asioista. 

Jokainen viihtyy työssään paremmin, kun saa tehdä työnsä hyvin

Lääkärit, hoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä ammattiryhmiä – heidän harteillaanhan on oikeastaan meidän jokaisen hyvinvointi. Mutta oletko koskaan pohtinut, kuka pitää huolta heidän jaksamisestaan? Viihtyvyydestä puhumattakaan?

Terveysalalla vallitsee jatkuva resurssipula ja kiire. Väestön vanhetessa kysyntä kasvaa ja lääketieteen kehittyessä on entistä tärkeämpää päivittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Kaikki tämä tekee terveydenhuollon asiantuntijoiden työstä entistä haasteellisempaa. Oman mausteensa viihtyvyyteen lisää työympäristö – joskus se tekee työnteosta hieman makeampaa, joskus liian tulista. Olosuhteet vaikuttavat suoraan viihtyvyyteemme ja hyvinvointimme. Se taas korreloi työn jäljen kanssa. Tiedäthän: mitä paremmat puitteet sinulla on työtäsi tehdä, sitä parempaa tulosta on luvassa, eikö totta?

Hyvinvoivat yksilöt tekevät hyvinvoivan työyhteisön

Jokainen meistä on omanlaisemme ihmisolento. Yksi on sosiaalinen, toinen introvertti. Joku on parhaimmillaan paineen alla, joku taas vaatii työrauhaa. Sama työyhteisö voi olla yhdelle unelma ja toiselle painajainen. Siksi ei kannata hakea ortopedin paikalle ortopedia. Viisaampaa on etsiä kylän ortopedin pestiin juuri sinne sopiva tekijäSellainen joka vahvistaa työyhteisöä entisestään ja jonka toiveita paikka vastaa. Ehkä Susanna tai kenties Matti.

Ja juuri siinä me medikumppanilaiset olemme todella hyviä. Saatamme oikeat tekijät oikeisiin paikkoihin ja tuemme heitä tärkeässä työssään. Ja teemme sen kaiken ammattiylpeydellä ja ilolla. Työmme kautta terveydenhuollon työyhteisöistä tulee entistä antoisampia kaikille osapuolille. Silloin potilaat saavat parempaa hoitoa, ja me kaikki voimme entistä paremmin.