Verokortti uudistuu – ei enää useampia verokortteja

Moni lääkäri tekee töitä useammalla eri työnantajalla ja on joutunut tämän vuoksi tasapainoilemaan päätoimen, freelance- sekä sivutulon verokortin välillä. Sivutöistä on usein joutunut maksamaan myös selkeästi korkeamman veroprosentin mukaan.

Vuoden 2019 verokorttiuudistus tuo helpotusta tilanteeseen, sillä jatkossa työntekijällä on vain yksi verokortti ja verokortissa vain yksi palkkavuoden tuloraja. Enää työntekijän ei siis tarvitse valita mitä verokorttia käyttää ja käyttääkö kuukausikohtaista vai vuosikohtaista tulorajaa. Vuonna 2019 kaikki palkansaajat siirtyvät käyttämään yhtä vuosikohtaista tulorajaa.

Muutos tuo selkeyttä verokorttikäytäntöön, mutta edellyttää samalla aikaisempaa enemmän huolellisuutta palkansaajilta. Verovuoden aikana tulorajan seuranta on entistä tärkeämpää. Tämä korostuu erityisesti silloin, jos työntekijällä on useita työnantajia.

Esimerkiksi, jos työntekijällä on useampi eri työnantaja, on työntekijällä velvollisuus seurata, ettei kaikkien työnantajien yhteenlaskettu palkkatulo ylitä verokortin vuositulorajaa. Vuositulorajan ylittyessä työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Useammassa työpaikassa työskentelevän työntekijän on kuitenkin itse velvollisuus ilmoittaa tulorajan ylityksestä työnantajalle.

Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan helmikuun alussa. Sama verokortti käy siis kaikille palkkatuloille. Samoin kaikki työnantajat käyttävät jatkossa samaa veroprosenttia. Alkuperäistä verokorttia ei tarvitse enää toimittaa työnantajalle, vaan verokortista riittää kopio. Työnantaja saa työntekijän verokorttitiedot suoraan Verohallinnolta, mikäli työntekijä on työsuhteessa yrityksessä verovuoden vaihtuessa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että mikäli teet muutoksia verokorttiisi, on kopio muutosverokortista aina syytä toimittaa kaikille työnantajille. Jos työnantaja ei ole saanut veroprosenttia sähköisesti Verohallinnolta, kortin kopio pitää toimittaa työnantajalle.

Uusi verokorttimuutos selkeyttää ja helpottaa erityisesti monissa työpaikoissa työskentelevien verokorttikäytäntöjä.

Lisätietoa verokorttimuutoksesta löydät Vero.fi -sivulta ja voit myös kysyä uudistuksen käytännön muutoksista henkilöstöpäälliköltämme Jenny Ruuskaselta.

 

Jenny Ruuskanen

Henkilöstöpäällikkö
+358 400 325 815
jenny.ruuskanen@medikumppani.fi