Palkkamallit

Kokoaikaisella Medikumppanin työntekijällä työaika on keskimäärin 38,25 h / viikko. Kuntapuolella työaikaan sisältyy yleensä 20 minuutin palkallinen ruokatauko.

Tuntipalkka on käytössä lääkäreillä ja hammaslääkäreillä pääsääntöisesti kuntapuolella sekä joissakin yksityisen sektorin toimipisteissä. Palkka perustuu ennalta sovittuun kiinteään tuntipalkkaan ja tehtyihin työtunteihin.

Potilaskohtainen palkkamalli on käytössä pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla ja usein myös työterveyshuollossa. Palkan määrä riippuu potilaaseen käytetyn vastaanottoajan pituudesta, joka vaihtelee 20–60 minuutin välillä. Vastaanottokäyntien lisäksi palkkaa saa myös muun muassa puheluista, reseptien uusinnoista sekä tehdyistä toimenpiteistä. Potilaskohtainen palkka on yleensä viikonloppuisin korkeampi kuin arkisin.

Potilaskohtaisessa palkkamallissa sinulla on itse mahdollisuus vaikuttaa tulotasoosi sekä työrytmiisi. Medikumppanin tarjoamat potilaskohtaisen palkkamallin työpaikat ovat vilkkaita yksiköitä, joissa potilasvirtaa riittää.

Kiinteä pohjapalkka ja keskituntilaskutukseen perustuva palkkio on käytössä pääsääntöisesti hammaslääkäreillä yksityisellä sektorilla. Pohjapalkan päälle maksettava palkkio perustuu potilaslaskutukseen. Voit itse vaikuttaa tulotasoosi ja työrytmiisi. Medikumppanin tarjoamissa yksityisen sektorin työpaikoissa hammaslääkäreille on runsaasti potilasvirtaa.

Prosenttiperusteinen palkkamalli on käytössä lääkäreillä ja hammaslääkäreillä yksityisellä sektorilla. Palkkana maksetaan aina sovittu prosenttiosuus potilaslaskutuksesta. Prosenttiperusteinen palkkamalli on hyvin selkeä ja sopii potilaslaskutukseen tottuneelle tekijälle. Mallissa omaa tulotasoa on helppo seurata.