Ergomentor Oy ja Medikumppani Oy solmivat sopimuksen koulutusyhteistyöstä

Medikumppani ja Ergomentor lähtevät koulutusyhteistyöhön vuoden 2024 alusta alkaen. Ergomentor on koulutus- ja konsultaatioyritys, joka järjestää ammatillista koulutusta ja tukee sote-alan osaamisen kehittymistä. Ergomentor on erikoistunut lakisääteisiin ergonomian, työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden koulutuksiin, joiden avulla tuetaan terveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamista. Jatkossa nämä palvelut ovat ostettavissa myös Medikumppanin kautta.

Mistä koulutusyhteistyössä on kyse?

-Teemme koulutusyhteistyötä lisätäksemme sote-alan veto- ja pitovoimaa sekä edistääksemme sote-alan työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Yhteistyö mahdollistaa sote-alan työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtimisen laajemmin kuin kumpikaan yritys yksittäin pystyisi – yhteistyössä on voimaa, Ergomentor Oy:n toimitusjohtaja Virpi Fagerström kertoo.

Kipinä yhteistyöhön syttyi, kun Ergomentorin ja Medikumppanin edustajat tapasivat sattumalta yhteisessä asiakastapahtumassa. Samankaltaiset arvot ja tavoitteet herättivät kiinnostuksen saman tien.

-Medikumppani haluaa rakentaa yhteistyötä sellaisten alan toimijoiden kanssa, jolla on vahva rooli tulevaisuuden kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamisessa. Ergomentor Oy:n arvot ja tavoite kulkevat kauniisti linjassa Medikumpanin tavoitteiden ja arvojen kanssa. Siksi on suuri ilo olla rakentamassa tulevaisuuden alaa yhdessä, Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen sanoo.

-Medikumppanista välittyy henkilöstöstä välittäminen, terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tukeminen ja terveydenhuollon HR:n asiantuntemus. Jaamme siis samoja arvoja ja pyrimme edistämään niitä omilla vahvuusalueillamme. Työhyvinvointi lähtee oikeanlaisesta henkilöstöresurssista ja henkilöstön osaamisen tukemisesta. Medikumppanilla työhyvinvointi on osa yrityksen DNA:ta ja Ergomentor toimii siinä välittäjäaineena, Fagerström jatkaa.

Minkälaisesta koulutuksesta on kyse? Keille se on suunnattu ja minkälainen merkitys koulutuksella on terveydenhuollon työyhteisöille?

Yhteistyö aloitetaan vanhustenhuollon ja kotihoidon työntekijöiden Ergokortti – terveenä työssäTM koulutuksista. Vanhustyön Ergokortti ja Kotihoitotyön Ergokortti -koulutukset ennaltaehkäisevät alalla toimivien tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä lisäävät avustettavien toimintakykyä. Koulutukset edistävät työpaikkojen työ- ja potilasturvallisuutta ja vähentävät tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia sairauspoissaoloja.

Jatkossa Medikumppanin asiakkaat voivat siis ostaa näitä koulutuksia työyhteisöilleen Medikumppanin kautta.

Millaisia terveisiä lähetätte yhteistyökumppaneillemme? 

-Toivon tiivistä yhteistyötä Medikumppanin asiakkaiden kanssa, jotta voimme yhdessä työskennellä konkreettisesti terveydenhuoltoalan veto- ja pitovoiman parantamiseksi edistämällä työntekijöiden jaksamista ja osaamisen kehittymistä, Virpi Fagerström pohtii.

-Tulevaisuuden kestävää sosiaali- ja terveydenhuolto pyörittävät ihmiset ihmisille. Siksi onkin hyvin tärkeää, että toimimme arjessa molempien hyvinvointia ja jaksamista edistäen. Ergomentor Oy:n koulutuksilla, nyt myös Medikumppanin asiakkailla on mahdollisuus saada lisää toimivia ja tärkeitä työkaluja hoitotyön arkeen, Teija Koskinen kiteyttää.

*Kuvassa Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen (vas.) ja Ergomentorin toimitusjohtaja Virpi Fagerström.