Työhyvinvoinnin askelmerkkejä – Medikumppanin työyhteisökyselyn tulokset

Medikumppanin työntekijöiltä saadun palautteen mukaan työntekijämme ovat tyytyväisempiä Medikumppaniin työnantajana kuin mitä alalla työskentelevät keskimäärin ovat työnantajaansa. Saamamme palautteen mukaan työntekijämme kokivat työssään huomattavasti enemmän arvostusta kuin alalla keskimäärin koetaan, kirjoittaa Medikumppanin HR-päällikkö Jenny Ruuskanen.

Syksyn aikana olen osallistunut erilaisiin työkykyä käsitteleviin seminaareihin ja koulutuksiin. Niiden ja myös julkisuudessa esillä olleiden vuokratyöntekijöitä käsitelleiden artikkeleiden myötä on tullut mietittyä taas Medikumppaninkin aiheeseen liittyvää dataa tarkemmin, mitä päätin käsitellä tämänkertaisessa blogissani.

Työhyvinvoinnin tai työkyvyn mittaamiseen on kehitetty monta eri keinoa, joista yksi muoto ovat erilaiset kyselyt ja palautteet. Työntekijöiltä saadut palautteet ovatkin minkä tahansa toiminnan kehittämisessä kultaakin kalliimpia. Työntekijöiden aito kuuleminen on merkityksellistä koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta, sillä se yhtenä tekijänä lisää työhyvinvointia[1]. Omasta mielestäni myös kriittisyyden tulee olla kaiken toiminnan kehityksen taustalla, se on ikään kuin kehityksen elinehto. Jotta voidaan aidosti kehittyä jossain asiassa tai toiminnassa, tulee päästä käsiksi siihen, missä on kehittämisen paikka. Tässä omaa toimintaa on siten myös uskallettava tarkastella kriittisesti, vaikka se tekisikin toisinaan kipeää.

Vuokratyössä toiminnan luonne on myös haaste työhyvinvoinnin näkökulmasta, siis se, että työntekijät voivat työskennellä pitkänkin matkan päässä työnantajan toimipaikasta. Erityisesti tämänkin vuoksi jatkuva keskustelu sekä palautekanavat ovat tärkeässä asemassa. On oltava askeleen edellä siinä, mitä kentällä tapahtuu.

Medikumppanin työyhteisökyselyn tulokset pärjäävät vertailussa

Medikumppani on kerännyt työntekijöiltään palautteita vuosien varrella eri muodoissa. Yksi säännöllinen keino on ollut työyhteisökysely, mikä on toteutettu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Saamme toki palautetta jatkuvan keskustelun myötä joka päivä, mutta tässä kyselyssä on ollut mahdollista verrata dataa myös muihin terveys- ja sosiaalialalla työskenteleviin ja siksi otan juuri tämän kyselyn esiin tässä yhteydessä.

Kysely koostuu viidestä eri osa-alueesta, mihin vastataan asteikolla 1–5. Ohessa vertailu Medikumppanin ja terveys- ja sosiaalialan kesken:

  • Oma työni: Medikumppanilla 7,5 % korkeampi
  • Työyhteisön toimivuus: Medikumppanilla 13 % korkeampi
  • Esihenkilön toiminta: Medikumppanilla 5 % korkeampi
  • Osaaminen ja uudistuminen: Medikumppanilla 0,5 % heikompi
  • Toimintakyky ja voimavarat: Medikumppanilla 11,3 % korkeampi

Saamamme palautteen mukaan työntekijämme ovat tyytyväisempiä Medikumppaniin työnantajana kuin mitä alalla työskentelevät keskimäärin ovat työnantajaansa. Myös työntekijöidemme työkyky oli paremmalla tasolla ja stressiä koettiin työntekijöidemme keskuudessa vähemmän kuin terveys- ja sosiaalipalveluiden parissa työskentelevien työntekijöiden keskuudessa yleensä. Sitoutuminen työnantajaan oli myös huomattavasti korkeampi kuin alalla keskimäärin.

Mistä tulokset kertovat?

Mistä hyvät tulokset voivat johtua? Medikumppanin työntekijöiltä saadun palautteen mukaan työntekijät kokivat työssään huomattavasti enemmän arvostusta kuin alalla keskimäärin koetaan. Kuuntelemme työntekijöitä ja heidän toiveitaan. Yhden omista tärkeimmistä tehtävistäni koen olevan juuri kuuntelemisen. Erilaisten elämäntilanteiden mukana on voitava aidosti joustaa ja työn jousto onkin ollut sellainen asia, mihin työntekijämme ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Osaamista ja uudistumista koskevassa osiossa Medikumppanin työntekijöillä oli aavistuksen verran heikompi kokonaisarvosana kuin alalla keskimäärin. Palautteen antaminen tai oikeastaan tarve enemmälle palautteelle korostui verrokkiryhmän rinnalla, eli työntekijämme eivät koe saavansa yhtä riittävästi palautetta työstään kuin terveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijät kokevat keskimäärin. Toimintatapojen kehittämistä tuleekin tässä parantaa entisestään, jotta työntekijä saa työtään käsittelevät palautteet.

Haasteellista voi myös vuokratyössä olla omaan työhön vaikuttaminen ja tämä on myös asia, mihin Medikumppanin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Useinhan asiakas on tilannut työntekijän tiettyyn toimeen, eikä toimenkuvaa itsessään ole välttämättä mahdollista muokata työntekijän vahvuuksia vastaavaksi tai edes toiveiden mukaan. Näissä tilanteissa keskustelu asiakkaan ja työntekijän kanssa on erittäin tärkeää, ettei syntyisi väärinkäsityksiä tai vääränlaisia odotuksia. Avoimuus on kaiken perusta.

Yleisesti voimme siis olla erittäin tyytyväisiä työntekijöidemme kokemaan työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Parannettavaakin löytyy, ja sitä on hyvä tehdä askel kerrallaan.

Värikästä syksyä sinulle!  

vuokratyöntekijöiden puolesta

Jenny Ruuskanen
Kirjoittaja on Medikumppanin HR-päällikkö ja lakimies, joka tekee työtään suurella pieteetillä, työntekijöitämme kuunnellen ja tukien kaikissa työsuhteen vaiheissa.


[1] Sippola, K. (2020). Pienin askelin kohti innostusta ja työhyvinvointia. HAMK Unlimited Professional 11.2.2020.