Lääkärit kaipaavat merkityksellistä työtä ja joustavaa työnantajaa 

Kuvittele olevasi lääkäri tai lääketieteen opiskelija, joka miettii uuden työn aloitusta tai työpaikan vaihtoa. Mikä tekee sinulle työpaikasta houkuttelevan? Onko se palkka, työn sisältö, kollegoiden tuki vai joustavat työajat? Tai ehkäpä ne kaikki yhdessä?

Medikumppanin hiljattain suorittamassa kyselyssä selvitettiin vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Kysely toteutettiin Lääkäripäivillä 24.–26.1.2024 ja siihen vastasi 560 lääkäriä ja lääketieteen kandidaattia. Vastausten kirjo oli laaja, mutta muutama mielenkiintoinen teema nousi selkeästi esiin kerta toisensa jälkeen.

Taipuisa ja tukeva työympäristö houkuttelee lääkäreitä 

Lääkärin työn merkityksellinen ja kiinnostava sisältö on yksi tärkeimmistä asioista, joka motivoi lääkäreitä. Moni arvostaa yli kaiken mahdollisuutta vaikuttaa omaan työnkuvaansa ja kehittää ammatillista osaamistaan. 

Lääkärin pitovoima työssä lisääntyy, kun työnantaja on valmis joustamaan. Vuokratyö mahdollistaa lääkärille osa-aikatyön ja työnkuvan mukauttamisen omien vahvuuksien mukaan, ja se voidaan räätälöidä lääkärin toiveiden ja elämäntilanteen mukaan. Yhä lisääntyvät etätyömahdollisuudet tarjoavat joustavuutta työskentelypaikkaan, edistäen sekä lääkärin työhyvinvointia että potilaiden hoitoa.  

Hyvä työyhteisö ja kollegoiden tuki ovat kullanarvoisia.  

Erityisesti seniorituen merkitys korostui kyselyssä. Se kertoo, miten ammatissa pärjääminen ja haastavien potilastapauksien ratkominen vaativat vahvaa kollegiaalisuutta lääkärien kesken. Yksin tekeminen oli harvan lääkärin valinta, vaikka sellaisiakin ammattilaisia löytyi joukosta. 

Työnantajan maineella on lääkäreille väliä 

Monelle lääkärille on tärkeämpää työn laatu ja ammatilliset mahdollisuudet kuin pelkkä rahallinen korvaus. Vuokratyön suhteen mielipiteet vaihtelivat: epävarmuus ja mahdollinen seniorituen puute olivat syitä, miksi erityisesti nuoret lääkärit eivät haluaisi tarttua tilaisuuteen. Siksi kiinnitämme tähän rekrytointitilanteissa erityistä huomiota.

En valitsisi vuokratyötä, jos maine on huono. 

Työnantajan maine ja brändi ovat yllättävän usein ratkaisevia tekijöitä, kun lääkärit pohtivat työpaikan valintaa tai vaihtoa. Huono maine voi vaikuttaa lääkärin työtyytyväisyyteen ja ammatilliseen kehitykseen heikentävästi. Siksi lääkärin työhyvinvointiin voimakkaasti panostavat työnantajat ja vuokrahenkilöstöyritykset kiinnostavat lääkäreitä. 

Lääkärit innostuvat tunneälykkään vuokratyön mahdollisuuksista 

Vaikka vuokratyön harkitseminen herätti lääkäreissä myös epäilyksiä ja huolta, nähtiin vuokratyö toisaalta myös kiinnostavana työllistymisvaihtoehtona. Kyselyn mukaan lääkäreitä kiinnostivat vuokratyössä erityisesti jouston mahdollisuus, sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Vuokratyö avaa ovia uusiin haasteisiin ja kokemuksiin mahdollistaen työn kiinnostavissa paikoissa.

Vuokratyö tarjoaa lääkäreille tilaisuuden verkostoitua, laajentaa ammatillista osaamistaan sekä kerryttää työkokemusta ja palkkaa.  

Oli ilahduttavaa kuulla, että Medikumppani tarjoaa lääkäreiden mielestä laajan ja kiinnostavan valikoiman työmahdollisuuksia erilaisissa työympäristöissä. Erityisesti tunnetaitoinen ja arvostava lääkärin kohtaaminen rekrytointitilanteissa saivat kiitosta.

Sanni

Kirjoittaja Sanni Alanen on Medikumppanin rekrytointikonsultti, joka juttelee viikoittain kymmenien lääkäreiden kanssa. Sanni kuuntelee lääkäreiden toiveita herkällä korvalla, valmiina etsimään kullekin toiveita vastaavia ja elämäntilanteeseen sopivia työllistymisratkaisuja.