Mainettaan parempi kotihoito- välittävää, kiireetöntä ja inhimillistä hoivaa

kotihoito

Wallaton on vuonna 2017 perustettu yksityinen hoiva-alan yritys, joka tuottaa räätälöityjä kotihoidon palveluita asiakkailleen suurella sydämellä. Yritys saattaa yhteen terveydenhuollon osaajia ja asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen vastaavan avun ja palvelut.  

Yrityksen viime vuodet ovat olleet vauhdikkaat ja Wallaton Oy on laajentanut usealle paikkakunnalle ympäri Suomea. Nyt takana on 3 yrityskauppaa ja kasvun myötä yrityksellä on yhä paremmat edellytykset turvata ensiluokkaisen hyvää kotihoitoa, jonka turvin jokainen asiakas voi elää oman näköistä ja arvokasta elämää.

Wallattoman tarina on kiehtova ja meillä Medikumppanilla on ollut iso ilo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Nyt pääsemme kuulemaan lisää Wallattoman inspiroivasta kasvutarinasta ja kurkistamaan hoiva-alan tulevaisuuden näkymiin palvelujohtajana toimivan Jaana Lähteenkorvan ja toimitusjohtajan Pia Nurmen haastattelun myötä.

Kasvua kasvukeskusten ulkopuolella

Wallaton on keskittänyt toimintaansa kasvukeskusten ulkopuolelle. – Uskomme sektorirajat ylittävän yhteistyön voimaan ja olemme etsineet aidosti samanhenkisiä ja näköisiämme kumppaneita yhteistyöhön turvaamaan laadukkaan hoitotyön saatavuutta ympäri Suomen, kertoo Jaana. Lähdemme liikkeelle siitä, että kasvu tehdään yhdessä ja sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa jaamme yhteisen arvomaailman. Näin huolehdimme hyvistä perusrakenteista, joiden pohjalle voimme rakentaa aidosti laadukkaita hoivapalveluja, kannattavaa liiketoimintaa sekä työpaikkoja, joissa viihdytään ja voidaan hyvin.

-Tärkein tehtävämme on varmistaa johtajuudessa, että meillä on aina aikaa henkilöstöllemme; että voimme tukea, neuvoa, auttaa heitä onnistumaan omassa työssään, kuvailee Pia. Kohtaaminen on hoitamisen syvintä ydintä ja ilman sitä hoitotyölle ei ole riittäviä onnistumisen edellytyksiä. Kasvaessa kuljemme hoitajien rinnalla myös yritysostojen myötä, läsnäolo on tärkeää erityisesti siirtymävaiheessa. Samalla haluamme omalla esimerkillämme tarjota henkilöstöllemme innostavia tulevaisuuden näkymiä hoiva-alan yrittäjyyteen ja siihen, mitä se voi parhaimmillaan tarjota. 

Henkilöstön saatavuus määrittää tulevaisuuden

Hoivapalveluissa ja kotihoidossa henkilöstön saatavuus on se kulminaatiopiste, johon tarinamme joko kaatuu tai jonka ansioista onnistumme, jatkaa Jaana. – Mikään ei ole niin tärkeää, kuin innostunut ja motivoitunut työntekijä, joka voi itse hyvin. Enää ei riitä, että tuemme henkilöstömme kehittämään ammattitaitoaan ja osaamistaan. Nyt tarvitaan panostuksia hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tunnetaidoilla on tässä keskeinen rooli.

Tunnetaidot vaikuttavat kaikkeen: työhyvinvointiin, asiakaskokemukseen, työntekijäkokemukseen. Kun työtä tehdään omalla persoonalla, hyvät tunnetaidot ovat edellytys jaksamiselle. Autamme myös purkamaan työhön liittyviä tunteita – työn kuormittavuuden herättämiä tunteita, riittämättömyyttä tai esimerkiksi surua ja huolta potilaan tilanteesta, kuvailee Pia.

Inhimillisyyden tilaus tulevaisuuteen  

Kotihoidon toimialan vetovoimaisuudessa on kehitettävää. Haluamme olla osaltamme tuomassa esiin myös sitä kaikkea hyvää; iloja, hymyjä, kiitoksia, onnistumisia, kohtaamisia ja sitä kuinka hienoa, merkityksellistä ja sydämellä tehtyä työtä kentällä tehdään. Haluamme Wallattomalla myös rikkoa myyttiä hoiva-alasta täynnä ainaista kiirettä ja työn mahdottomia raamituksia.  

-Meille henkilöstömme jaksaminen on työssä onnistumisen keskeinen voimavara ja olemme tehneet tietoisesti ja hartiavoimin työtä sen toteutumisen eteen. Olemme panostaneet erityisesti hyvään johtajuuteen, läsnäoloon sekä sujuvaan työhön, siihen, että työt ovat ennakoitu, suunniteltu ja toteutettu mahdollisimman hyvin, kuvailee Jaana. Meillä panostetaan pysyvyyteen ja toimintamallimme perustuu siihen, että asiakas saa nimikoidun hoitajan, jolla on aina kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta. Tämä lisää sekä asiakkaan että ammattilaisen tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Luottamuksellisen suhteen syntyminen on mittaamattoman arvokasta aivan jokaiselle osapuolelle.

Työssä onnistumisen edellytyksiä parantaa osaltaan myös se, että rekrytoidessamme uutta henkilökuntaa, perehdymme aina siihen, millainen ajatusmaailma hoitajalla on hoitotyöstä ja siitä, millaisena hän näkee hoitotyön.  Meille on mahdollista työllistyä joko suoraan tai henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Lisäksi on mahdollisuus työskennellä itsenäisenä ammatin harjoittajana. Jokaiselle löytyy oma tapa toimia ja on tärkeää, että jokainen löytää yksilöllisen ja omaan tilanteeseen parhaiten sopivan tavaan toteuttaa hoitotyötä.

Lopulta uskomme siihen, että kannattavuuden tekevät ihmiset, sydämelliset kohtaamiset sekä, se miten sujuvasti työtä arjessa tehdään.  Uskomme, että aitoon välittämiseen ja kiireettömyyteen pohjautuvalle hoitotyölle on Wallattoman kokoinen paikka kentällä. Toivomme myös jatkoon syvällistä yhteistyötä näköistämme toimijoiden kanssa sekä parempaa yhteistyötä myös yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välille.

Kirjoittaja: Riikka Seppälä, Markkinointipäällikkö, Medikumppani Oy

>> Tutustu hoitotyön avoimiin työpaikkoihin