Myytti murtuu: näin Medikumppani rakentaa pitkäaikaisia työsuhteita lääkärien ja työnantajien välille

Kuvassa on Medikumppanin rekrytointikonsultti Jaan Hakula ja lause: "Meillä sopimusten raamit ovat selkeät ja työntekijä on aina perillä työtilanteestaan".

Kuinka usein kuulet väitteen, että rekrytoidut lääkärit eivät sitoudu pitkäaikaisesti työnantajaan? Tämän ikuisuusmyytin kuulen monissa keskusteluissa terveydenhuoltoalalla. Haluan tuoda ratkaisun tähän myyttiin, sillä uskomme Medikumppanilla pitkäaikaisiin vuokratyösuhteisiin sekä työnantajien että työntekijöiden kanssa.

Aito välittäminen, vakaus ja rehellisyys vetävät puoleensa

Henkilökohtainen vuorovaikutus on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka auttaa rakentamaan vahvoja ja kestäviä suhteita lääkärien ja työnantajien välille. Medikumppanilla panostamme tähän aidosti ja sydämestämme. Olemme ihmisiä toisillemme. Emme vain edistä kylmästi omaa liiketoimintaamme. Siksi haluan olla läsnä, kuunnella ja ymmärtää terveysalan ammattilaistemme tarpeet ja odotukset.

Jatkuvuuden ja vakauden tunne ovat avainasemassa, kun puhutaan hoitohenkilökunnan sitoutumisesta pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvaa tukea ja joustamme haastavissa tilanteissa. Pidämme lupauksemme työntekijöille ja työnantajille: meillä sopimusten raamit ovat selkeät ja työntekijä on aina perillä työtilanteestaan.

Parhaat matchit: näin välitetään houkuttelevia työpaikkoja

Keskustellessani esimerkiksi lääkäreiden kanssa kartoitan heidän toiveensa työnkuvan, sijainnin ja palkan suhteen mahdollisimman kattavasti. En halua tarjota osaaville ammattilaisille paikkoja vain tarjoamisen ilosta. Tavoitteenani on, että tekijä löytää itselleen mahdollisimman mieluisan työympäristön, jossa hän aidosti viihtyy. Siitä hyötyvät työntekijän lisäksi työnantaja ja ennen kaikkea potilas.

Teen kaikkeni, jotta löydämme yhdessä hakijaa kiinnostavan työpaikan.

Mutta mitkä ovat tekijät, jotka houkuttelevat ammattilaisia sitoutumaan pidemmäksi aikaa Medikumppanin välittämiin vuokratyösuhteisiin? Meillä on aina tuttu yhteyshenkilö, joka on työntekijän tukena läpi työsuhteen. Pystymme tarjoamaan ketterää ja nopeaa reagointia työntekijöiden muuttuvissa elämänvaiheissa. Pyrimme löytämään ammatillisesti kiinnostavan työpaikan, jossa hän voi kerryttää osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja työpisteissä. Avoinna olevat työpaikkamme löytyvät helposti verkkosivultamme.

Medikumppani tukee työntekijän hyvinvointia koko uran ajan

Järkevä palkkaus ja työn ja yksityiselämän tasapainon huomioiminen ovat myös tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat työntekijöitämme sitoutumaan työnantajaansa pidemmäksi aikaa. Tarjoamme vaihtoehtoisia työaikaratkaisuja, jotka antavat työntekijöillemme mahdollisuuden mukauttaa työskentelyään omien elämäntilanteidensa mukaan. Panostamme siihen, että työntekijämme voivat kehittää itseään niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin.

Medikumppani tarjoaa laajan työterveyden ja tunnetaitovalmennuksia.

Henkilöstöllämme on käytössään laajat työterveyshuollon palvelut ja heidän läheisilleen on saatavilla Gubbe-palvelu. Lisäksi tarjoamme tunnetaitovalmennusta, joka auttaa työntekijöitämme kohtaamaan potilaat inhimillisemmin ja empaattisemmin. Arvomme myös säännöllisesti palkinnon työntekijöidemme kesken. Menestyksen salaisuus on lopulta varsin yksinkertainen: kun henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta, he sitoutuvat meihin.

Kirjoittajasta. Jaan Hakula on Medikumppanin rekrytointikoordinaattori. Hänellä on ensikäden kokemus siitä, miten hyvinvoiva työyhteisö vaikuttaa positiivisesti työn tuloksiin. Jaanin mottona on: ”Tyytyväinen työntekijä + tyytyväinen työnantaja = paras mahdollinen hoito potilaille”.