”Palvelu on hyvää ja meininki nykyaikaista” – Medikumppani herättää myönteisiä mielikuvia

Kuvassa on Medikumppanin hymyilevä toimitusjohtaja Teija Koskinen vihreässä paidassa. Kuvassa lukee valkoisella vihreällä pohjalla: Olemme tutkitusti luotettava, rehellinen, eteenpäin pyrkivä ja asiantunteva toimija.

Medikumppan toteutti huhtikuussa asiakaskyselytutkimuksen, jossa selvitettiin asiakkaiden, tilaajien ja työntekijöiden näkemyksiä, kokemuksia ja mielikuvia yrityksestä. Tulokset osoittivat, että suuri osa yrityksen asiakkaista ja työntekijöistä suhtautuu meihin positiivisesti.

Yleisimmät Medikumppaniin liitetyt kuvaukset olivat asiantunteva, luotettava, eteenpäin pyrkivä ja rehellinen. Yksi merkittävä havainto tuloksista oli kykymme luoda hyvin myönteinen ensivaikutelma. Se on vastausten mukaan piirre, joka erottaa Medikumppanin muista vastaavista yrityksistä. Samalla se luo perustan luottamuksellisille ja pitkäkestoisille asiakassuhteille.

Medikumppanin palvelu todettiin hyväksi ja toiminta nykyaikaiseksi.

Työntekijät ja asiakkaat pitävät yrityksen henkilöstöä ammattitaitoisena ja ystävällisenä. Medikumppanin maine ja työskentelyolosuhteet sekä jouheva, dialoginen vuorovaikutus ovat kyselyn mukaan keskeisiä tekijöitä, jotka houkuttelevat sote-alan toimijoita ja työnhakijoita.

Innostavalla viestinnällä on väliä!

Asiakaskyselyn tulosten mukaan viestintäämme pidetään asiantuntevana, innostavana, luotettavana ja kunnioittavana. Tämä tulos oli ihana kuulla, koska selkeä ja positiivinen viestintä on vahvistanut yrityksen imagoa, mikä ilahduttaa minua luettuani saamamme tulokset.

Viestinnän keinoin voidaan saavuttaa myönteisyyden kehä: kun viestimme avoimesti ja kannustavasti työntekijöillemme, se luo positiivisen ja yhteisöllisen ilmapiirin. Tämä taas lisää työntekijöiden sitoutumista ja innostusta. Se puolestaan heijastuu yrityksen yleiseen ilmapiiriin ja sitä kautta asiakkaiden positiivisiin mielikuviin toiminnastamme.

Yrityskulttuuri rakentuu mielikuvista – mikä merkitys asiakaskyselyllä on?

Asiakaskyselyn tulosten pohjalta teemme strategisia päätöksiä, jotka parantavat työntekijäkokemusta, vahvistavat yrityksen mainetta ja auttavat meitä pitämään kiinni osaavasta työvoimasta. Yrityksen brändi ja imago muodostuvat pitkälti siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita se herättää asiakkaissaan ja työntekijöissään. Mielikuvat vaikuttavat merkittävästi moneen: ne luovat perustan tunneälykkäälle yrityskulttuurille sekä ohjaavat työntekijöiden asenteita potilastyössä.

Suotuisa mielikuva yrityksestä kannustaa työntekijöitä toimimaan innostuneesti ja omistautuneesti, mikä puolestaan parantaa tehokkuutta ja laatua. Tämä puolestaan heijastuu asiakkaiden käsityksiin, odotuksiin ja toimintaan.

Tahdomme panostaa positiiviseen mielikuvaan, koska se on tapamme edistää asiakasuskollisuutta ja rakentaa kestäviä asiakassuhteita.

Uskon siihen, että myönteiset mielikuvat edistävät yrityksen menestystä, sillä asiakkaat, joilla on hyvä kuva yrityksestä, suosittelevat sitä todennäköisemmin esimerkiksi kollegoilleen. ”Puskaradio” onkin ollut yksi tehokkaimmista tavoista edistää Medikumppanin kasvua, mutta se ei ole syntynyt ilman luontevaa markkinointiviestintää.

Brändin kehittyminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa

Brändimme ei ole pelkästään logo tai visuaalinen ilme – se on mielikuva, joka vaikuttaa niin asiakkaiden kuin työntekijöiden asenteisiin ja toimintaan. Uskon, että positiiviset mielikuvat luovat meille merkittävää kilpailuetua, sillä ne vahvistavat yrityskulttuuria ja kannustavat työntekijöitä toimimaan innostuneesti ja omistautuneesti.

Yrityksen menestys perustuu pitkälti siihen, miten hyvin se pystyy luomaan ja ylläpitämään tätä positiivista mielikuvaa. Vaikka Medikumppanilla koetaan olevan vahva ja positiivinen brändi sekä luotettavan toimijan maine, meidän on jatkettava avoimen palautteen hyödyntämistä ja viestittävä avoimesti asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.  

Olemme vahvasti sitoutuneet henkilöstöpalvelualan reiluun toimintaan, jotta voimme kehittyä ja vastata asiakkaidemme nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle sote-alan ammattilaiselle, ja erityinen kiitos tekemästänne tärkeästä työstä.

Kirjoittajasta. Teija Koskinen on Medikumppanin toimitusjohtaja. Hän uskoo, että tulevaisuuden kestävää sote-alaa rakennetaan tunnetaitoisen johtamisen ja vastuullisen rekrytoinnin avulla sekä parantamalla työyhteisökulttuuria ja alan toimijoiden välistä yhteistyötä.