Rohkeuden ja rakentamisen vuosi 2022

Rohkeuden vuosi toimitusjohtaja Teija Koskinen

 ”Se mikä on pysyväistä ja antaa elämälle arvon, ei ole maine, ei ylistykset, se on tehtävä, olkoon suuri tai pieni, jonka hyväksi olemme eläneet.”  

Zacharias Topelius 

Taas on tullut aika paketoida kulunut vuosi sekä kääntää katseet sen tarjoamiin oppeihin ja onnistumisiin. Suomalaisen terveydenhuollon valmistautuessa historian suurimpaan hallinnolliseen reformiin, oli sanomattakin selvää, että muutokset heijastuisivat alan jokaiseen toimijaan, myös Medikumppaniin. Kulunut vuosi vaati meiltä ennen kaikkea rohkeutta avata silmät ja siitä hämmennyksestä, huolesta, jopa pelosta huolimatta kykyä nähdä mahdollisuudet uhkia suurempina. Pelko terveydenhuollon kantokyvystä ja huoli järjestelmää kannattelevien ihmisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista muodostuivat lopulta tärkeimmiksi eteenpäin vieviksi kehitysvoimiksemme.  

Nykytilan ollessa kestämätön on kehitys väistämätöntä. Toimialan tulevaisuutta tulee pohtia monesta kulmasta, eikä makrotason ongelmia ratkota pelkillä mikroratkaisuilla. Meidän on nähtävä metsä puilta ja puut metsältä, tunnistettava ja tunnustettava vallitsevat ongelmat ja uskallettava tehdä asioita toisin. Tästä syystä kysyimme keväällä toimialan kehittäjien näkemyksiä siitä, miltä heidän mielestään näyttää tulevaisuuden kestävä terveydenhuolto. Webinaarisarjassamme pysähdyimme mm. Aiwo Digital Oy:n kehitysjohtajan Hermanni Hyytiälän johdolla häiriökysynnän ongelmaan, sen syntyyn ja mahdollisiin ratkaisuihin. Kehitysjohtaja Marika Tammeaid Itlasta puolestaan saatteli meidät läpi ihmislähtöisten johtajuuden ensiaskeleiden ja kouluttaja, toimittaja ja sairaanhoitaja (YAMK) Jan Holmberg avasi meille, miten inhimillisiä resursseja tulisi johtaa hoitajan näkökulmasta. Webinaariaiheisiin voit tutustua tarkemmin täältä. 

No mikä on sitten se teko, pieni tai suuri, jonka vuoksi ME olemme eläneet?  

Eräs toimittaja kysyi taannoin minulta, miten positioisin Medikumppanin suomalaisen terveydenhuollon kentälle. Vastasin hänelle, että tärkein tehtävämme on toimia alan kuulijana ja tukea sekä kehittää toimialaa kaiken kuulemamme perusteella. Kuluneen vuoden aikana olemmekin toteuttaneet tätä virkaa NayaDayan fasilitoiman Empatia-työelämässä-kyselyn, tuhansien puheluiden, sähköpostien ja kohtaamisten kautta. Jokainen ehdokas-, työntekijä- tai asiakaskohtaaminen on tuonut meidät lähemmäksi toimialan hälyttävää nykytilaa vaatien meiltä ennennäkemätöntä rohkeutta edistää asioita oikeaan suuntaan ja suoraselkäisyyttä toimia oikein myös silloin, kun kukaan ei katso. 

Vuoden tärkeimmät teot ovat varmasti jokainen rakennettu, toiveiden ja unelmien mukainen urapolku, jokainen vastattu asiakastarve ja työntekijän tarpeeseen, huoleen tai suruun tarjottu tuki ja annettu aika. Vaan, jotta voimme myös jatkossa ylläpitää toimintamme korkeaa laatua ja vastata entistä paremmin toimialan tarpeisiin, oli aika ottaa myös tiukka katse peiliin, kehittää omia toimintojamme, investoida osaamiseen, järjestelmiin ja operaatioihin ja luoda nykyisen toimintamme rinnalle myös uusia liiketoimintavektoreita, joiden myötä Medikumppani on vielä entistäkin vahvempana tukemassa suomalaista terveydenhuoltoa seuraavatkin kaksi vuosikymmentä.   

Vuonna 2023 Medikumppani juhlii siis 20-vuotis juhlavuottaan ja siinä missä tätä vuotta kuvasivat sanat rohkeus ja rakentaminen, on ensi vuosi puolestaan yhteistyön, vastuullisuuden ja kehityksen vuosi, sillä vain yhteistyöllä, kehittämällä ja kehittymällä itse voimme rakentaa tulevaisuuden kestävää terveydenhuoltoa. Tehtävä, jolle olemme jo vuosia eläneet.  

Lopuksi haluan vielä kiittää teitä jokaista arvokkaasta ja ansiokkaasta työstänne. Ilman teitä, ei olisi meitä ja vaikka kristallipalloa ei meistä kenelläkään ole, emmekä tulevaisuutta siten voi ennustaa, uskon vakaasti, että yhdessä, toinen toistamme tukien, voimme saavuttaa mitä vain. Toivotan jokaiselle sydämellistä joulunaikaa ja vastaanotetaan yhdessä, luottavaisin mielin, toivon vuosi 2023.   

Teija Koskinen 

Toimitusjohtaja 

Medikumppani Oy