Taitava tunnejohtaminen on hoitoalalla onnistumisen avain

tunnejohtaminen

Sairaanhoitajana ja hoitotyön opettajana on tunnustettava, että yksi hoitoalan megatrendi on suuri uupumus. Viime vuosien koettelemukset Covid-19-taudin kanssa, paheneva hoitajapula ja pitkä työtaistelu ovat vieneet veronsa. Hoitajalla on pölyn laskeutuessa tarve tulla kuulluksi.

Edellä mainittujen tapahtumien ohella olemme saaneet seurata sote-uudistuksen etenemistä. Kuunnelleet johtajien ja päättäjien kaavailuja liikkeenluovutuksista, digitalisaation etenemisestä ja hyvinvointialueiden palvelumuotoilusta. Se on kaikki hyvää ja tarpeellista keskustelua.

Silti. Huomaan kaipaavani enemmän puhetta tunnejohtamisesta. Uskon sen olevan yksi onnistumisen avaimista hoitajia johdettaessa. Onko nyt käymässä niin, että hoitajien kohtaaminen on jäädä uudessa sote-alan arjessa prosessikaavioiden johtamisen jalkoihin?

Kouluttaessani tulevaisuuden sote-alan esihenkilöitä ja johtajia, kysyn heiltä usein yhden kysymyksen. Se kuuluu näin: Mitkä ovat mielestäsi johtajan tärkeimmät taidot? Kärkivastauksiin kuuluvat hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.

Kannustaminen, palkitseminen ja hyvä työilmapiiri eivät synny vain kertomalla hoitajille faktoja siitä, mitä ja miten työt tulisi tehdä. Taitavalla tunnejohtamisella vaikutetaan positiivisella tavalla esimerkiksi yhteistyön onnistumiseen, työviihtyvyyteen ja konfliktien ratkaisuun työpaikalla. Nämä seikat nousevat yhä uudelleen esiin keskusteluissa arvostamieni hoitoalan esihenkilöiden kanssa.

Empaattinen asenne sopii vaikkapa yhteiseen ideointiin, osaamisen kehittämiseen ja tuulisiin muutostilanteisiin työpaikalla. Juuri muutosjohtamisen keskellä empatian ja hoitajien aidon kuuntelun tulisi seurata johtajaa arkisiin työtilanteisiin ja tiimien työskentelyn vahvistamiseen.

Tunteiden näyttämistä osana johtamista ei tulisi nähdä heikkoutena. Siksi haluaisin vähentää epäluuloja sen suhteen, että tunnejohtaja olisi yhtäläisyysmerkki epäasialliselle tai saamattomalle johtajalle. Sellaiselle pomolle, joka velloisi tunteissa niin loputtomasti, että työt jäisivät hoitamatta.

Sairaanhoitajana koen esihenkilön ja johtajan myötäelämisen pääosin positiivisena asiana. Hyvin hoidettu tunnejohtaminen näyttäytyy minulle vahvuutena ja reiluutena. Se on varmuutta johtaa vaativatkin vuorovaikutustilanteet lähtöviivalta maaliin läpinäkyvästi ja yhdessä työtiimin kanssa.

Väitän, että taidokkaalle tunnejohtamiselle on juuri nyt hoitoalla kysyntää. Hoitajan empaattinen kohtaaminen voi olla yksi tärkeimmistä veto- ja pitovoimatekijöistä kilpailtaessa vähenevistä hoitajista työmarkkinoilla. Siksi taitava tunnejohtaminen on hoitoalalla onnistumisen avain.

Kirjoittaja: Jan Holmberg, sairaanhoitaja (YAMK), kouluttaja ja tietokirjailija

Jan on myös yksi Medikumppanin Sairaanhoitajapäivien puhujista. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu täällä!

Sinua voisi kiinnostaa myös:

>> Tunnetaidoista hyvinvointia terveydenhuollossa

>> Tutustu Medikumppanin kiinnostaviin työmahdollisuuksiin