Tulevaisuuden lääkärit – Ajatuksia työelämästä?

Medikumppani on vuosien varrella työllistänyt lukuisia lääkäreitä ympäri Suomen, erilaisiin toimipisteisiin sekä laajalti monimuotoisiin työnkuviin. Lääkäreiden taustat ja elämäntilanteet ovat vaihdelleet niin paljon kuin on ollut lääkäreitäkin. Medikumppanin työntekijöistä merkittävä osa ovat aina olleet myös lääkäriopiskelijat, jotka ovat tulevaisuuden tärkeitä terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

Tässä blogipostauksessa päästämmekin lääkäriopiskelijoiden äänen kuuluviin ja haluamme tietää, millaisia mietteitä heillä on työuran alkutaipaleelle. Lopuksi kerrotaan myös, miten Medikumppani voi mahdollistaa ja tukea lääkäriopiskelijoita näissä asioissa.

Blogipostauksen idea lähti liikkeelle siitä, että allekirjoittanut rekrytointikoordinaattori Eero latasi syksyllä Disney+ -suoratoistopalvelun ja innostui sen myötä tekeytymään Aladdinin lampun hengeksi. Haastattelin kolmea lääkärikandia eri vuosikursseilta ja kysyin, että jos olisin pullonhenki ja voisin toteuttaa toiveita, mitkä olisivat ne asiat, joita he tällä hetkellä toivoisivat tietävänsä työmahdollisuuksista tai toivoisivat työsuhteeltaan työuran alussa. Haastattelut on esitetty sanasta sanaan editoiden.

Kysymys: Onko jokin asia työelämään liittyen, josta haluaisit tietää tässä vaiheessa enemmän?

”Osa-aikaiset työmahdollisuudet tutkimustyön ohelle.” – 5. kandi, Turun yliopisto

”Etenkin kandiajan työpaikkaa hakiessa haluan tietää, miten seniorituki on järjestetty toimipisteessä. Lisäksi kiinnostaa, onko toimipisteessä mahdollisuutta laajentaa työnkuvaa kiinnostuksen mukaan esimerkiksi lasten-, äitiys- tai ehkäisyneuvolaan.” – 4. kandi, Turun yliopisto

”Mihin kannattaisi hakea valmistumisen jälkeen, jotta oppisi uutta ja saisi riittävästi tukea ja ohjausta. Miten käsitellä työn tuomaa vastuuta ja stressiä arjessa?” – 3. kandi, Oulun yliopisto

Kysymys: Mitkä ovat toiveesi työelämässä valmistumisen jälkeen?

”Kaikista tärkein asia on työpaikka, jossa jaksaa käydä päivästä toiseen. Toivon, että työ ei ole liian kuormittavaa ja potilasajat ovat riittävän pitkät. Mielestäni välillä täytyy olla varaa laittaa tunninkin mittainen potilasaika.” 5. kandi, Turun yliopisto

”Hyvä seniorituki vastavalmistuneelle. Sopivan mittaiset vastaanottoajat ja työpäivät eivät saisi jatkuvasti mennä ylitöihin.” – 4. kandi, Turun yliopisto

”Yhteisöllisyys eli lämminhenkinen työyhteisö ja mukavat työkaverit, jossa vastavalmistuneetkin otetaan huomioon. Vanhemmilta kollegoilta kärsivällisyyttä ja halua opastaa ja ohjata.” – 3. kandi, Oulun yliopisto

Seniorituki, riittävät potilasajat sekä työssä viihtyminen kiinnostavat lääkäriopiskelijoita

On hienoa huomata kandien vastauksissa tiettyjä yhtäläisyyksiä, erityisesti seniorituen tärkeys ja riittävät potilasajat. Lisäksi mainittiin kiinnostus työviihtyvyyteen, osa-aikaisiin työmahdollisuuksiin ja työnkuvan laajentamiseen oman kiinnostuksen mukaan.

Medikumppani pyrkii aina selvittämään toimipisteen soveltuvuutta niin tuen kuin viihtyvyyden puolesta vastavalmistuneelle lääkärille. Uran alkuvaiheessa kohdataan varmasti uusia tilanteita, joihin luontaisesti voi liittyä epävarmuutta. Näin ollen on hyvin tärkeää, että työympäristö ja työyhteisö sallivat ja tarjoavat riittävän tuen lääkärille. Rekrytointiprosessimme sisältää aina keskustelun ylilääkärin kanssa, jolloin viimeistään saadaan varmuus siitä, kuinka seniorituki toimipisteessä toimii käytännössä.

Huoli potilasaikojen riittävästä pituudesta kertoo siitä, kuinka hyvä hoito halutaan taata käyttämällä potilaan asioimiseen siihen todella tarvittava aika. Lisäksi siitä, että toimipiste osaa ottaa huomioon lääkärin valmiudet työrytmiä suunniteltaessa. Medikumppani tarjoaa säännöllisesti tunnetaito- ja viestintävalmennusta nimeltä ”Potilaan kohtaaminen”, joka tarjoaa lääkäreille tukea ja työkaluja niin haastavien potilaskohtaamisten käsittelyyn kuin ajanhallintaan ja potilaan todelliseen huomiointiin ja kohtaamiseenkin. Medikumppani välittää lääkärin jaksamisesta, joten on tärkeää, että työ on sovitun mukaista ja saadaan tehtyä sekä laadullisesti että käytännön tasolla sille varatun ajan sisällä.

Haastatteluiden perusteella lääkäriopiskelijoita kiinnosti myös osa-aikaiset työmahdollisuudet tutkimustyön rinnalle sekä työnkuvan muokkaaminen omien kiinnostusten mukaan. Osa-aikaisia työmahdollisuuksia on monenlaisia, niin arjen päiväpainotteisesta työstä viikonloppujen iltoihin. Medikumppanin yksi tärkeimmistä arvoista on joustavuus lääkäriä kohtaan, joten työpäivät ja työmäärät pyritään sopimaan lääkärin toiveiden mukaan. Osa-aikaisten työmahdollisuuksien määrään vaikuttaa erityisesti toivottu sijainti. Lisäksi on tärkeää, että lääkäri pääsee tutustumaan ja kehittymään omalla kiinnostuksen alallaan. Siitä syystä pyrimme aina selvittämään mahdollisuuden räätälöidä työnkuvaa niin, että se sisältää suoraan tietyllä osastolla työskentelemistä tai esimerkiksi tietyntyyppiset potilaat ohjataan jo ajanvarauskessa lääkärin luokse.

Mikä tärkeintä, on upeaa kuulla, kuinka haastateltavilla oli paljon toiveita työelämään ja heitä kiinnostaa työviihtyvyys, uuden oppiminen ja tutkiminen sekä hyvän hoidon tarjoaminen. Kiitos Suomen laadukkaalle koulutusjärjestelmälle, työyhteisöille ja opiskelijoille, että Medikumppani voi saattaa ammattitaitoisia terveydenhuoltoalan osaajia heille sopiviin työpaikkoihin!

Eero Löytönen on Medikumppanin rekrytointikoordinaattori, jonka kaupallisen alan kokemus yhdistettynä asiakaspalveluluonteeseen varmistaa sen, että Eerolta saa aina asiantuntevaa palvelua sekä hymyn ja hyvän mielen yhteistyön päälle. Eeron aika kuluu opintojen ja töiden parissa, ja näitä kiireitä hän kompensoi leffoilla, herkuilla ja liikunnalla.