Tulevaisuudennäkymiä palveluntuottajan näkökulmasta

Syksy on vuodenajoista mielestäni eniten odotuksia herättävä; uusi ja värikäs vuodenaika orastaa taas ja luo uutta. Muutoinkin syksy on tapahtumarikasta aikaa kaikkialla, myös eduskunnassa. Palveluntuottajan näkökulmasta seuraan mielenkiinnolla alaan liittyvää päätöksentekoa. Juuri käyty budjettiriihi ja siihen liittyvä kommentointi on Medikumppanin kannalta erityisen odotuksia herättävää.

Budjettiriihessä käsiteltiin hallituksen käynnistämää perusterveydenhuollon eli terveyskeskusten hoitotakuun toteuttamista. Perusterveydenhuollon hoitotakuu on tarkoitus käynnistää ensi vuonna ja lainvalmistelu onkin alkanut jo asian tiimoilta. Vuoden 2020 ollessa jo nurkan takana asia on tarkoitus saada eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana.

Hoitotakuuta ollaan perusterveydenhuollossa tiukentamassa siten, että jatkossa kiireettömissä tapauksissa hoitoon pääsee seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Ei-kiireellisissä sairaustapauksissa tämä merkitsee olennaista lisäystä käytettävissä oleviin lääkäriresursseihin. THL:n arvion mukaan tarvittaisiin 1000 – 1600 lääkäriä lisää, jotta seitsemän päivän hoitotakuu toteutuisi. On myös keskusteltu lisäyksen koskevan lääkäri- ja hoitajaresursseja yhdessä.

Joka tapauksessa, muutos on merkittävä nykytilanteeseen verrattuna. Näin hoitotakuun tiukentamista arvioi kansanedustaja Aki Lindén omalla Facebook-sivustollaan, ohessa otteita Lindénin päivityksestä (17.9.2019):

”Tämä tulee vaatimaan lisää resursseja ja muutakin toiminnan kehittämistä terveyskeskuksissa. Ensi vuodelle valtio on varannut erikseen hoitotakuuta varten 60 miljoonaa euroa. Samalla kuntataloutta vahvistetaan noin miljardilla eurolla, mistä osan oletetaan kohdentuvan terveydenhuoltoon. Hoitotakuun kehittäminen jatkuu siten, että vuosina 2020 -2022 on käytössä yhteensä 160 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 vielä 50 miljoonaa euroa.

Lisäksi on huomattava, että tietyllä tavalla tämä ja vielä suurempikin lääkärimäärä on jo nyt olemassa. Tuhannet lääkärit tuottavat yksityislääkäreinä vuodessa nykyisin noin viisi miljoonaa potilaiden itsensä maksamaa lääkärikäyntiä. Järkevissä puitteissa voidaan myös heiltä ostaa eli maksaa julkisin varoin vastaanottokäyntejä potilaille esimerkiksi kuntien ostopalveluilla tai palveluseteleillä.”

Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa terveyskeskusten omaa toimintaa, mutta tavoitteen saavuttamisessa myös Medikumppanin toiminnalla on merkitystä lääkäripalveluiden saatavuuteen valtakunnallisesti. Ilo on olla tässä toiminnassa mukana, tulevaisuus näyttää valoisalta!


Aurinkoista syksyä toivottaa,

Jenny Medikumppanilta
jenny.ruuskanen@medikumppani.fi
p. 0400 325 815