”Tunnetaidot asiantuntijatyössä” -webinaaritallenne nyt katsottavissa

Katso tallenne täältä.

Työhyvinvoinnilla, stressinhallinnalla, työssä jaksamisella, työsuorituksella ja tunneosaamisella on olemassa yhteys. Tunnetaidot lisäävät hyvinvointia, kasvattavat resilienssiä ja parantavat päätöksentekokykyä. Tunneälykkyys ei ole pelkästään synnynnäistä, vaan taitoa voi myös opetella aivan kuten mitä tahansa muutakin taitoa, harjoittelemalla. Täten se ei ole ainoastaan yksilön ominaisuus, vaan taito, johon jokainen voi itse vaikuttaa.

Erityisen tärkeää tunneosaamisen kehittäminen on, mikäli toimii johtotehtävissä tai asiakas-/potilastyössä. Tällöin on päivittäin väistämättä tekemisissä tunteiden kanssa, omien ja muiden.

Medikumppani on kuluneen vuoden aikana selvittänyt, miten tunnetaidot koetaan lääkäreiden keskuudessa niin Lääkäri2020-tapahtumassa toteutetun kyselyn kuin tarjottujen itsensä johtamisen ja tunnetaito-testausten muodossa. Medikumppani on myös Suomen ensimmäinen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden lisätä tietoisuutta ja kehittää omia viestintä-, kommunikaatio ja tunnetaitoja testien tai valmennuspolun muodossa.

Niin toteutettu kysely kuin testauksetkin puoltavat näkemystämme siitä, että tunnetaitojen merkitys korostuu tämän päivän asiantuntijatyössä yhä enenevässä määrin. Tunnetaitoista kollegaa tai johtajaa arvostetaan ja se korostuu kuluneen kevään koettelemusten jälkeen.  

Tunnetaitojen merkitys on kiistaton myös terveydenhuollossa.  

Näistä asioista keskusteltiin Hälsan webinaarissa torstaina 4.6.2020, jossa toimitusjohtajamme Teija Koskinen oli vierailevana asiantuntijana.

Webinaaritallenne on katsottavissa täällä.

Webinaarissa käsiteltiin tunnetaitoja:

  • Tunnista tunteet
  • Kuinka ilmaista ja säädellä tunteita?
  • Kuinka harjoitella tunnetaitoja?
  • Esimiehen ja johtajan tunnetaidot
  • Tunnetaitojen merkitys hyvässä ja menestyvässä johtamisessa

Teija Koskinen on tunnetaitoinen johtaja, jota inspiroivat tuloskasvun lisäksi ihmiset. Kokemusta johtamisesta on kertynyt jo toistakymmentä vuotta finanssialasta IT-alaan. Viime syksystä lähtien Teija on toiminut Medikumppanin toimitusjohtajana. Hänen mukaansa hyvinvointi ja jaksaminen rakentuvat vahvasti itsetuntemuksesta, omien ja muiden tunteiden tunnistamisesta ja näiden tunteiden säätelystä.

Medikumppani on valtakunnallisesti toimiva terveydenhuollon henkilöstöpalveluyritys, joka välittää lääkäreitä yksityiselle ja julkiselle sektorille ja tarjoaa lääkäreille mielenkiintoisia työpaikkoja. Medikumppani on toiminut alalla jo lähes 20 vuotta ja on työllistänyt lähes 1000 lääkäriä ympäri Suomen.

Me välitämme oikeat lääkärit oikeaan paikkaan ja pidämme heistä huolta, annamme hyvän huolenpidon kiertää.