Tunnetaitoista johtajaa ei aina hymyilytä

Tunnetaitoisella johtajalla on kyky tunnistaa omia tunteita, ymmärtää niiden juurisyitä ja säädellä niitä. Se on tahtoa ymmärtää työntekijöitä ja kykyä asettua heidän asemaansa. Uskallus puuttua ja selvittää epäkohtia pelkäämättä tunnereaktioita tekee tällaisesta johtajasta taitavan konfliktien ratkaisijan ja työtiimin arkisen luotsin.

”Tunteet ovat ääritilojen sijasta osa hyvän työpaikan arkea”

Olen vuosia kehittänyt vuorovaikutteista ja valmentavaa johtamista tunteiden huomioimisen näkökulmasta. Tavoitteeni on ollut valjastaa työntekijöideni potentiaali hyötykäyttöön. Silloin työpaikalla elävät yhteiset ja vahvat tarinat, eivät pelkästään totutut käyttäytymismallit.

Yleinen väärinkäsitys on, että tunnetaitoisen johtajan tiimissä tunteita vatvotaan jatkuvasti ja tunteet läikkyvät äärilaidasta toiseen. Pikemminkin tunteiden nähdään olevan osa normaalia työntekemisen arkea. Syynä on, ettei kukaan voi täysin hylätä tunnetilojaan työpaikan oven ulkopuolelle.

Ylilyöntejä on osattava pyytää aidosti anteeksi

Usein ajatellaan, ettei tunnetaitoinen johtaja suutu koskaan. Hän on aina iloinen ja positiivinen. Se ei pidä paikkaansa, vaan tällainen johtaja osaa sanoittaa tunteensa. Hän osaa kertoa työtiimilleen, mistä kiukku tai harmitus johtuvat.

Kuinka yleistä työyhteisöissä onkaan, että työkaverin vihaisen katseen tai sähköpostin tulkitaan johtuvan viasta itsessä. Tunnetaitoisen tiimin johtaja ja jäsenet osaavat sanoittaa tunteensa, jolloin virhetulkinnat vähenevät.

Jos ylilyöntejä syntyy, jokainen osaa tai opettelee pyytämään aidosti anteeksi. Pelkkä pahoittelu ei vielä riitä. Vasta toiminnan ja käytöksen tietoinen muuttaminen työpaikalla kertoo toisen tunteiden huomioimisesta.

Tunnemyrskyistä terveeseen työilmapiiriin

Työpaikalla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten rakentavasti tunnemyräköitä käsitellään. Sitäkin tärkeämpää on tiedostaa, miten työntekoa niiden jälkeen jatketaan. Psykologisesti turvallisessa työryhmässä jokainen uskaltaa jakaa niin onnistumisen tunteet kuin eriävät mielipiteensä.

Tunnetaitoisen johtamisen ja työnteon kiteyttävät selkeät rajat. Tällaisella työpaikalla jokainen tietää, millainen käytös on sallittua ja millainen ei. Siten työpaikalla syntyy sekä henkilökohtaista että ammatillista kasvua.

Yhdessä luotu hyvä työilmapiiri heijastuu positiivisesti paitsi työyhteisöön myös asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Siksi tunnetaitoinen johtaminen kannattaa, muttei aina suinkaan hymyilytä.

Teija Koskinen on tunneälykäs johtaja, jota inspiroivat tuloskasvun rakentamisen lisäksi ihmiset. Teija on toiminut esihenkilönä toistakymmentä vuotta, jonka aikana toimialat ovat vaihdelleet finanssialasta IT-alaan. Nyt hän toimii suomalaisen terveydenhuollon henkilöstöpalveluyrityksen Medikumppanin toimitusjohtajana.