Työn jousto lisää hyvinvointia terveydenhuollon työntekijöille

Joustoa työhön – Miksi terveydenhuollon työntekijä valitsee vuokratyön?

Kun lääkäri tai hoitaja päätyy valitsemaan vuokratyön, on hänellä usein toiveissa työn joustavuus. Jouston tarve voi kummuta henkilökohtaisesta elämäntilanteesta, tai olla keino säädellä kuormitusta ja parantaa jaksamista. Nämä asiat nousevat useimmiten esiin, kun Medikumppanin rekrytoijat keskustelevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Työn joustolla voidaan tarkoittaa sen ajallista ja määrällistä joustoa – työtä tehdään esimerkiksi osa-aikaisesti neljänä päivänä viikossa, tai vaikkapa kolmen viikon jaksoissa, joiden jälkeen on aina yksi vapaa viikko. Ajallinen ja määrällinen jousto on monesti helpompi sopia vuokrafirman kanssa kuin suorassa työsuhteessa.

Toisaalta työn joustolla voidaan tarkoittaa myös työn sisällöllistä joustoa. Moni vuokratyöntekijä nauttii siitä, että vuokratyön vaihtelevuus kerryttää monipuolista ammatillista osaamista.

Työn jousto voi parantaa työn koettua mielekkyyttä sekä helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista

Lääkärit ovat perinteisesti tehneet hyvin paljon töitä. Päivätöiden ohessa on pidetty myös iltavastaanottoa ja tehty päivystyksiä. Nuorten, alalle vasta valmistuvien ammattilaisten käsitys työelämästä on kuitenkin muuttunut verrattuna eläköityvään sukupolveen. Muun elämän merkitys korostuu, ja toivotaan, että aikaa jää myös perheelle ja vapaa-ajalle. (AaltoEE 2022 & Huomenta Suomi 17.10.2023.) Tämän takia työntekijä saattaa kaivata työmäärän joustoa jo lähtökohtaisesti, ei vain keinona vähentää kuormitusta.

Tänä päivänä onkin alettu enemmän puhua kestävästä työelämästä. Tällä tarkoitetaan sitä, että huomioidaan entistä paremmin elämänkaaren eri haasteet ja osataan entistä joustavammin huomioida jaksaminen työssä, jotta työkyky säilyy hyvänä koko pitkän työuran ajan.

Lääkäriliiton blogissa (2.6.2023) joustoa pohditaan myös motivaatiotekijöiden näkökulmasta: “Z-sukupolvelle [vuosina 1997-2012 syntyneet] työura on usein multitaskausta, ja Z-sukupolveen kuuluvat voisivat hyvinkin tehdä osa-aikaista työtä monelle eri työnantajalle samaan aikaan, ja sitoutuminen työpaikkoihin määräytyy työn tekemisen mielekkyyden mukaan. Z-sukupolveen kuuluvien tärkeimpiä arvoja onkin juuri työn mielekkyys–.”

Duodecimin artikkelissa “Lääkärien työolot, terveys ja työkyky” (2017) puolestaan todetaan joustosta näin: “Työaikojen joustoilla on mahdollista parantaa lääkärien ja koko terveydenhuollon työskentelyolosuhteita ja työhyvinvointia muutosten keskellä.”

Jousto on keino sitouttaa työntekijöitä

Jousto on siis loistava keino sitouttaa työntekijöitä sekä parantaa työhyvinvointia terveydenhuollossa. Tähän tarpeeseen myös Medikumppani vastaa etsiessään terveydenhuollon työntekijöille heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaavan työpaikan. Työn ehdoista neuvotellaan aina yksikön ylilääkäreiden, osastonhoitajien ja esihenkilöiden kanssa, ja tavoitteena on löytää kaikkia osapuolia parhaiten palveleva ratkaisu. Työn määrällistä joustoa ei sovita siten, että se hankaloittaisi yksikön toimintaa tai potilaiden hoidon jatkuvuutta.

Medikumppanin työntekijöiltä saadut palautteet tukevat havaintoa siitä, että jousto lisää työhyvinvointia. Työntekijämme ovatkin tyytyväisempiä kuin alalla työskentelevät keskimäärin: keväällä 2023 toteutetussa kyselyssä 7,5 % tyytyväisempiä kokonaisuuteen kuin sosiaali- ja terveysalalla yleensä.

Esimerkkitilanteita, joissa Medikumppanilla olemme havainneet jouston lisäävän hyvinvointia ja mahdollistavan työntekijöidemme elämäntilanteita tai unelmia:

  • Koti ja perhe ulkomailla, työ Suomessa – Elämä kahdessa maassa.
  • Osa-aikainen työskentely vanhempainvapaalla tai eläkkeellä.
  • Ruuhkavuodet – Enemmän aikaa perheelle.
  • Tauko erikoistumisputkessa, joko omasta toiveesta taikka odotellessa seuraavaa yliopisto- / keskussairaalajaksoa.
  • Eläkeikä lähenee – Työmäärän asteittainen vähentäminen.
  • Työn ja opintojen yhteensovittaminen.
  • Vaativa harrastus / toinen ura esim. urheilijana – Osa-aikainen työmäärä mahdollistaa.
  • Puoli vuotta töissä, puoli vuotta vapaalla – Isojen unelmien toteuttaminen.
  • Määräaikainen työjakso kaukana kotikaupungista – Lääkäripulan helpottuminen edes hetkellisesti pikkupaikkakunnalla.

Mikäli Sinä kaipaat joustoa työhön, kurkkaa alta Medikumppanin avoimet työpaikat: 

>> Työpaikat lääkäreille

>> Työpaikat hoitajille

Lähteet:

Vuokralääkärisoppa hämmentää: Mikä on vaikutus potilaisiin? (17.10.2023)

Lääkäriliiton blogi: Hyvää työpaikkaa ken vaihtaisi? (2.6.2023)

Duodecim: Lääkärien työolot, terveys ja työkyky (2017) 

AaltoEE: Johtaminen terveydenhuollossa -juhlaseminaari (2022)

Keva: Kestävä työelämä on ihmisen kokoista (28.3.2023)