Välittämisen vuosi 2020

Ensimmäinen vuoteni Medikumppanin toimitusjohtajana on tulossa pian päätökseen. Vain muutama sopimus on enää puumerkkiäni vailla, jonka jälkeen voin onnellisin mielin toivottaa uuden vuoden tervetulleeksi. Odotukset ensimmäisestä vuodestani yritysjohtajana heittivät häränpyllyä pandemian myötä, vaan haasteet oli luotu voitettaviksi ja vahvan tiimityön ansiosta onnistumisistakin saatiin nauttia monesti. Tavoitteeni vuodelle oli hyvin yksinkertainen: Edistää hyvinvointia, niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin potilaidenkin. Siinä onnistuimme mielestäni mainiosti, yhteistyöllä.

Aloitin Medikumppanin blogisarjan tammikuussa nostamalla esiin johtajan tunnetaidot ja niiden merkityksen liike-elämässä. Uskoin, että tunnetaitojen merkitys olisi kiistaton myös terveydenhuollon alalla ja sen näytimme todeksi monin tavoin. Tammikuussa järjestetyillä Lääkäri2020-messuilla selvitimme, mitä hyvä johtajuus on lääkäreiden mielestä. Kyselyyn vastasi lähes 700 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa. Vastaajien mukaan hyvä johtaja on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, myötätuntoinen, auttaa, ohjaa työyhteisöä kollegiaalisuuteen ja puuttuu rohkeasti epäkohtiin. Nämä kaikki piirteet viittaavat nk. transformationaaliseen eli tunnetaitoiseen johtajaan (Bass, 1990). Voimme siis todeta, että siinä missä potilaat toivovat tulleensa kohdatuiksi empaattisesti ja inhimillisesti, toivovat lääkärit myös psykologisesti turvallista työyhteisöä ja tulevansa johdetuiksi tunnetaitoisesti. Tunnetaitoja kaivataan siis vahvasti myös terveydenhuollossa.

Välitämme työntekijöidemme jaksamisesta

Medikumppanin kantava arvo on vastuullisuus, joka näyttäytyy jokapäiväisissä arjen teoissa. Vastuullisuus on meille päätös välittää itsestä ja muista. Kun maalis-huhtikuussa potilaskalenterit yksityisellä sektorilla tyhjenivät lähes yhdessä yössä, päätimme tukea asiakkaitamme pitämällä meidän lääkärimme vahvuudessa akuuttivastaanotolla. Teimme tietoisen valinnan tukea tappiosta huolimatta niin meidän lääkäreitämme kuin asiakastakin vaikeana aikana. Tämän lisäksi seurasimme säännöllisesti jokaisen työntekijämme jaksamista ja soitinpa itsekin jokaiselle vain kysyäkseni heidän vointiaan ja jaksamistaan. Ne keskustelut ovat varmasti urani parhaimmin käytettyjä työtunteja. Meistä jokainen on jossain elämänsä vaiheessa käynyt lääkärin vastaanotolla kertomassa omasta voinnistaan, vaan kuka kysyy lääkäriltä, miten hän jaksaa. Me kysyimme.

Uusia työkaluja kliinisen työn tueksi

Henkilöstöpalvelualalla työnantajan rooli työntekijän työarjessa on lähinnä hallinnollinen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työnantajalla olisi keinoja edistää kentällä toimivien työntekijöidensä hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistäminen, sekin on päätös. Päätös pitää muista huolta. Silloin voi yleensä myös itse paremmin. Jokaisella työntekijällä on oikeus viihtyä työssään ja voida hyvin.

Medikumppanin missio onkin tehdä terveydenhuollon työyhteisöistä toimivampia, osaavampia ja viihtyisämpiä yhteisöjä, yksi rekrytointi kerrallaan. Tiedämme, että hyvinvoivan yhteisön taustalla ovat hyvinvoivat yksilöt. Siksipä keväällä koronan kurittaessa myös terveyssektoria, päätimme investoida ihmisiin tarjoamalla omille työntekijöillemme henkilöstöetuna Genos Internationalin sertifioimat itsensä johtamisen- ja tunnetaitotestit. Testien myötä jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus tutustua omaan kyvykkyyteensä kohdata vaikeita potilastilanteita, tunnistaa vahvuuksiaan, mutta myös kehityskohteita. Kaikki eivät kokeneet testejä tarpeelliseksi, mutta valtaosa lääkäreistämme oli silminnähden otettuja huomioimisesta ja ennen kaikkea välittämisen osoittamisesta.

Vuorovaikutusvalmennuksilla tukea vaativiin potilaskohtaamisiin

Tarjosimme tänä syksynä kevään tunnetaitotesteille jatkumoa, kun järjestimme lääkäreille mahdollisuuden valmentautua vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin Potilaan kohtaaminen -valmennusten myötä. Valmennukset järjestettiin yhteistyössä Loistavat valmentajat Oy:n kanssa. Valovoimainen, jo 10 vuotta lääkäreitä aiheesta kouluttanut valmentajamme Dr. Pauliina Airaksinen-Aminoff on myös Genos Internationalin sertifioima tunnetaitovalmentaja. Pauliina onnistui luomaan jo ensihetkestä saliin turvallisen ja lempeän ilmapiirin. Tilaisuudessa jokaisella oli mahdollisuus pysähtyä, tulla kuulluksi ja nähdyksi. Vertaistuen voima ja vuorovaikutteisuus oli koskettavaa. Palautekyselyiden mukaan 100 prosenttia koulutuksiin osallistuneista lääkäreistä suosittelisi valmennusta toiselle lääkärille. Sanoipa eräs osallistujista, että tämä kyseinen valmennus tulisi jokaisen lääkärin käydä läpi oman hyvinvointinsa tähden. Tilaisuudessa simuloitiin lukuisia lääkärin työarjesta nousseita haastavia tilanteita, kirkastettiin lääkäri-identiteettiä ja etsittiin haastaviin kysymyksiin yhdessä toimivia ratkaisuja. Valmennusten päätyttyä jokainen koki, että omat odotukset täyttyivät tai jopa ylittyivät. Suuren suosion saaneita valmennuksia tulemme järjestämään myös keväällä. Aikataulua voit seurata Valmennukset-verkkosivuiltamme.

Annamme hyvän huolenpidon kiertää, nyt myös hoiva-alalla

Medikumppani on lähes kahden vuosikymmenen ajan vastannut terveydenhuollon alalla lääkäri- ja hammaslääkärirekrytoinneista. Väestön ikääntymisen ja pandemian myötä pula myös pätevistä hoitajista on kasvanut entisestään. Siksipä haluamme vastata tähän haasteeseen laajentamalla omaa liiketoimintaamme myös hoiva-alalle. Marraskuun alussa tiimimme kasvoi hoiva-alalta laajan kokemuksen kartuttaneen toimialajohtajan myötä. Olemme nyt yhdessä Saara Sirénin kanssa lähteneet rakentamaan Medikumppanille täysin uutta liiketoimintavektoria. Haluamme antaa hyvän huolenpidon kiertää nyt myös hoiva-alalla, sillä hyvinvoiva hoitaja on aina kaikkien etu.

”Tiimi täynnä vain vahvoja lenkkejä”

Mikäli joku yhä tänä päivänä mieltää tunnetaitoisen johtamisen olevan pehmeää osaamista, osoitan sen olevan päinvastoin. Tunnetaitoinen johtaminen ei ole pelkkää posken silittämistä, eikä mitään onehappyfamily-meininkiä, vaan se on rohkeutta katsoa haasteita ja ongelmakohtia suoraan silmiin ja korjata ne. Se on suoraselkäisyyttä ja rajojen asettamista psykologisen turvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Se on esimerkillä johtamista, virheiden myöntämistä, sallimista ja oppimista, toisten kunnioittamista ja ymmärrystä siitä, miten yhdessä olemme aina enemmän. Vuosi 2020 on ollut Medikumppanille välittämisen vuosi sanan molemmissa merkityksissä, sillä paransimme suoritustehoamme kasvattamalla kuukausittaisten klousausten määrää yli 700%, liiketulosta n. 100%, eikä vuosi ole edes vielä päättynyt. Tämän lisäksi lähes kolminkertaistimme vuosittaisten asiakassopimusten määrän. Laadullisten mittarien mukaan työntekijöiden työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on parantunut tuntuvasti ja rankasta vuodesta huolimatta on maanantai meistä nyt viikon coolein päivä. Medikumppanin jouluruokailun yhteydessä muistelimme kuluneen vuoden upeita hetkiä. Oli liikuttavaa kuunnella sitä arvostusta ja kunnioitusta, jota kollegat pystyivät osoittamaan toinen toisilleen:” Meidän tiimi on täynnä vahvoja lenkkejä”. Niin he totesivat ja olen siitä itse täysin samaa mieltä.

Nyt on aika laskea koneita, vetäytyä perheen pariin ja nauttia sallitusti kiireettömyydestä ja lasten jouluriemusta. Poikkeusaika on opettanut meille jokaiselle paljon. Itse olen huomannut, miten kaiken epävarmuuden keskellä turvallisuus ja itsevarmuus ovat nousseet omista vahvoista arvoista ja välittävistä ihmisistä. Vuonna 2020 Medikumppani on onnistuneesti vahvistanut paikkaansa suomalaisen terveydenhuollon resurssoinnin saralla toteuttamalla määrätietoisesti missiotaan. Osaamisen välittämistä ja välittämisen osaamista jo toistakymmentä vuotta – ja meno jatkukoon vähintäänkin toiset samanmoiset!

Sydämellistä joulun aikaa kaikille ja menestystä vuodelle 2021!

Kirjoittaja Teija Koskinen
Medikumppanin toimitusjohtaja

LÄHTEET:

Transformational leadership: Bernard Bass 1990