Vuokratyövoima on terveydenhuollossa enemmän kuin hintalappu

Julkisuudessa käydään kiivasta keskustelua terveydenhuollon vuokratyövoiman kustannuksista. Näkökulma on usein yksipuolinen korostaen lähinnä rahanhukkaa. Oikeanlainen rekrytointikumppani tarjoaa terveydenhuollon toimijoille kuitenkin ratkaisun nopeisiin muutoksiin ja kustannustehokkuuteen.

Pitkäaikaiset vuokratyösopimukset: säästö- vai kustannuserä?

Erityisesti julkiset terveyspalvelut ovat ennennäkemättömän säästöpaineen puristuksessa. Siksi katseet kääntyvät myös vuokratyövoiman hintalappuun. Keskustelussa käytetään esimerkkinä tapausta, jossa vuokralääkäristä on maksettu jopa viisinkertaisesti omaan tuotantoon verrattuna. Harvemmin muistetaan mainita toisenlainen ja kokonaisvaltaisempi näkemys. Kattavan selvityksen tuloksena esimerkiksi ikäihmisten hoiva on julkisen puolen itse tuottamana yli kolmanneksen kalliimpaa.

Vuokratyön hinnat voivat äkkiseltään tarkasteltuna vaikuttaa korkeilta. Siksi on tärkeää tarkastella terveyspalveluiden järjestämisen kokonaiskuvaa. Luotettavan ja reilun rekrytointikumppanin kanssa toimittaessa pitkäaikaiset vuokratyösopimukset ovat tilaajan kannalta kannattavia.

Näin vuokratyövoiman käyttö säästää tilaajan henkilöstökuluissa

Yksi asia unohtuu helposti puhuttaessa terveydenhuollon kustannuspaineista. Henkilöstöalan yritys kantaa lukuisia kustannuksia tilaaja-asiakkaansa puolesta. Näiden kulujen huomioiminen antaa realistisemman kuvan vuokratyövoiman kustannuksista.

Kenties merkittävin näistä kuluista ovat sairausloma-ajan palkoista syntyvät kustannuserät, jotka Medikumppanin sopimuksissa kuuluvat meidän hoidettaviksemme. Tämä on merkittävä säästö asiakkaillemme.

Lisäksi asiakkaan ei tarvitse huolehtia rekrytoitujen ammattihenkilöiden:

  • työpaikkailmoitusten markkinoinnista ja neuvotteluista kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa
  • pätevyyden varmistamisesta ja hakemusten ja todistusten läpikäymisestä
  • yhteydenottoihin vastaamisesta ja haastatteluista
  • sopimuksista ja hallinto- ja henkilöstökuluista
  • palkkojen ja lisien maksusta
  • työsuhdeasioista ja -eduista.

Ajan ja rahan säästöä: henkilöstövuokraus voittaa suorarekrytoinnin

Julkiset ja yksityiset terveyspalvelut voivat vuokrata henkilöstöä joustavasti tarpeen mukaan ja välttää siten ylimääräisiä kustannuksia. Tämä joustavuus mahdollistaa terveydenhuollon organisaatioille paremman kyvyn sopeutua muuttuviin tarpeisiin ilman pysyvien työntekijöiden ylikuormittamista tai henkilöstöpulan aiheuttamia kattavia ongelmia palvelutuotantoon.

Henkilöstövuokraus tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun säästäessään merkittävästi aikaa ja rahaa verrattuna suorarekrytointiin. Säästöt tulevat esiin muun muassa rekrytointia tekevien ammattilaisten henkilöstö-, markkinointi- ja hallintokuluissa, rekrytointien nopeutumisessa ja virherekrytointien välttämisessä. Ne ovat kaikki tärkeitä asioita, joiden tehokas hallinnointi lisää terveyspalvelujen järjestämisen kannattavuutta.

Vuokratyövoimaa hyödyntämällä vastataan terveydenhuollon haasteisiin

On aivan selvää, että vuokratyövoimalla on merkittävä rooli terveydenhuollon toiminnassa. Sen avulla voidaan vastata nopeasti muuttuviin tarpeisiin, hallita kustannuksia ja varmistaa laadukas hoito potilaille.

Sen sijaan että vähentäisimme vuokratyövoiman käyttöä, meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään sen tarpeellisuus ja kehittää sopimuskäytäntöjä tai hintakattoa voimavaran tehokkaammaksi hyödyntämiseksi terveydenhuollossa.

Kirjoittajasta. Teemu Asikainen on Medikumppanin talousjohtaja, jolla on 13 vuoden kokemuksen kautta perusteellinen näkemys alan muutoksista, kilpailun kiristymisestä ja kannattavuuden pienenemisestä vuosien aikana.