Yhteistyöllä järkeviä terveydenhuollon palveluhankintoja

jenny ruuskanen medikumppani

Terveydenhuollon toimintaympäristö on sekä haastava että mielenkiintoinen ja tämän lisäksi alati murroksessa. Oman kokonaisuutensa siinä muodostavat terveydenhuollon piirissä toteutettavat julkiset palveluhankinnat, joihin Medikumppanikin osallistuu säännöllisesti yhtenä palveluntarjoajana. Tarjoamme asiakkaidemme toimipisteisiin työhön terveydenhuollon ammattilaisia opiskelijoista kokeneisiin tekijöihin. Alalla verrattain pienenä, mutta sitäkin ketterämpänä toimijana olemme vastanneet hoitoalan sekä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden toimittamisesta menestyksekkäästi kaikissa kilpailutuskohteissamme, joita toimintavuosiemme saatossa on ollut satoja.  

Toimialamme on toisaalta erittäin kilpailtu, mutta osaltaan myös keskittynyt harvojen toimijoiden käsiin. Terveydenhuollossa henkilöstövuokrauspalveluita tarjoavat yritykset ovat kirjavia ja skaala alalla ulottuukin aina yhden henkilön yrityksistä satojen miljoonien liikevaihtoa pyörittäviin ns. terveysjätteihin. Näiden ääripäiden välissä operoiminen tekee Medikumppanista dynaamisen toimijan. Meillä on vain mahdollisuuksia, juurikin esimerkiksi koostamme johtuen, emmekä ole raskaaseen hierarkiaan kahlittuja.  

Sen rinnalla, että näen Medikumppanilla rajattomia mahdollisuuksia, koen välillä omassa roolissani myös äärimmäisiä turhautumisen tunteita, esimerkiksi juuri operoidessamme julkisten hankintojen parissa. Osaksi se toki johtuu vain ja ainoastaan itsestäni ja onkin aina säännöllisesti hyvä katsoa peiliin, koska suhtaudun työhöni intohimoisesti ja tunteella. Mutta osaksi se johtuu siitäkin, että byrokratian rattaissa on toisinaan tuskastuttavan hidasta toimia. Harmaita hiuksia aiheuttavat myös suuret hankintakokonaisuudet, joiden ehtoja setviessä tuntee toisinaan olevansa kuin Don Quijote konsanaan. Ihmetystä aiheuttavat ajoittain myös kokonaisuudet, joista esimerkiksi rakennetaan niin suuria, että vain muutamalla tai pahimmassa tapauksessa vain yhdellä toimijalla on mahdollisuuksia toimittaa kyseiseen kokonaisuuteen tekijät. Tilanne on koko toimialan sekä etenkin asiakkaan kannalta tällöin vähintäänkin epäsuotuisa, kilpailun ollessa olematonta. 

Palveluntuottajien on mahdollista esittää hankinnoista tarjouspyyntövaiheessa kysymyksiä. Toisinaan tarjouspyyntöjä muokataan näiden kysymysten johdosta ja toisinaan hankinta jopa keskeytetään siinä havaittujen puutteiden johdosta. Vuoropuhelu tarjoajien kanssa on tärkeää, kullan arvoista, voisi ehkä jopa sanoa. Palveluntarjoajilla on kokemuksen kautta kertynyttä tietotaitoa, jota hankintayksikköjen kannattaakin käyttää hyväkseen. Toisinaan kuitenkin pidetään hyvinkin itsepintaisesti kiinni kokonaisuuksista, joissa ei tosiasiallista kilpailua edes synny. Tällaiset kokonaisuudet muodostuvat usein kalliiksi hankintayksikölle, ja näin ollen omasta mielestäni myös tällaisten kokonaisuuksien tuottama hyöty on myös tilaajalle kyseenalainen. Näkemykseni on toki hyvinkin subjektiivinen. Mutta myös hankintaprosessi maksaa ja jos lopputuloksena on se, että hankintaa ei tämän vuoksi voida edes toteuttaa, on mielestäni hyvä kyseenalaistaa sitä, miten hyödyllistä tällaisten kokonaisuuksien kilpailuttaminen lopulta on. 

Toisinaan näkee myös hankintoja, joissa mahdollista tarjoajien joukkoa rajataan edellyttämällä toimijoilta esimerkiksi tietynlaista kokemusta toimialalta. Hankintalain perimmäinen tarkoitus on kuitenkin edistää tervettä kilpailua ja myös pienten sekä keskisuurten yritysten osallistamista. Tämä ei mielestäni aina terveydenhuollon alalla toteudu, vaikka hankintayksiköllä toki on käsissään kaikki harkintavalta siitä, miten hankinnan kohde määritellään tai millaisia kriteerejä sille asetetaan. Olennaista mielestäni olisikin valita sellaiset kriteerit, jotka edistäisivät tosiasiallista kilpailua eivätkä itse asiassa toimisi sitä rajoittaen. Tähän asiaan myös niin markkinaoikeus sekä kilpailu- ja kuluttajavirastonkin ovat säännöllisesti puuttuneet ratkaisukäytännöissään. Kilpailu ei saa rajoittua sen johdosta, että hankinnan kriteerit on asetettu liian tiukoiksi, että kilpailu käytännössä niiden johdosta rajoittuu ja esimerkiksi vain yhdellä tai muutamalla toimijalla on tosiasialliset mahdollisuudet menestyä kilpailutuksessa. Mikäli siis hankintayksikön etu on mahdollista turvata kohtuudella sellaisilla kriteereillä, jotka eivät rajoita kilpailua yhtä lailla, tulee hankintayksikön valita ne. On myös huomioitava, että kilpailua tosiasiallisesti vähemmän rajoittavat kriteerit myös edistävät kilpailua, sillä onhan koko hankintaprosessin tarkoituksena saada tilaajalle useita päteviä ja myös vertailukelpoisia tarjouksia.  

Eri puolilla Suomea on myös otettu dynaamisia hankintajärjestelmiä käyttöön terveyspalveluissa. Oma kokemukseni on niihin osallistuneena tarjoajana, että ne toimivat pääsääntöisesti erittäin hyvin ja niiden soisinkin leviävän kaikkien hankintayksikköjen käyttöön.  

Näiden ajatusten myötä toivotan Sinulle mahtavaa ja menestyksekästä vuotta 2022! 

Kirjoittaja:

Jenny Ruuskanen, Henkilöstöpäällikkö, Medikumppani Oy

>> Etsitkö työntekijää, tutustu kuinka voisimme olla avuksesi.

>> Voit myös lukea lisää meistä vastuullisena kumppanina.