Hoitaja – sinustako itsenäinen ammatinharjoittaja?

Medikumppani tarjoaa hoitoalan osaajille maksuttoman ammatinharjoittajakoulutuksen. Haku Yrittäjyyden ABC –koulutukseen on käynnissä nyt. Kokosimme infopaketin sinulle, joka pohdit koulutukseen hakemista.

Mitä hyötyä ammatinharjoittajakoulutuksesta on hoitajille?

Ammatinharjoittajana hoitajalla on mahdollisuus vaikuttaa joustavammin omaan työaikaan ja palkkaukseen sekä kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Yrittäjyyden ABC –koulutus antaa uusia näkemyksiä ja hyvän perustan oman osakeyhtiön tai toiminimen perustamiselle. Koulutuksen aikana opiskelijat rakentavat ammattilaisten tuella oman liiketoimintasuunnitelman. Jokainen voi itse päättää haluaako koulutuksen jälkeen ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi vai jatkaa palkkatyössä.

Kuka koulutukseen voi hakea?

Ammatinharjoittajakoulutus on suunnattu hoitoalan ammattilaisille, lähihoitajille ja sairaanhoitajille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai ovat uteliaita mahdollisuudesta. Kyseessä on Yrittäjyyden ABC –koulutus, aikaisempaa kokemusta kaupalliselta alalta tai yrittäjyydestä ei tarvita lainkaan.

Miten ja milloin koulutukseen voi hakea?

Haku on auki 1.10.–21.11.2021. Koulutukseen voi hakea lähettämällä hakemus ja CV 21.11.2021 mennessä osoitteeseen info@medikumppani.fi, otsikolla “Yrittäjyyden ABC”.

Kerro hakemuksessa, miksi sinä haluaisit mukaan Yrittäjyyden ABC -koulutukseen. Valinnat suoritetaan 29.11.2021 mennessä, jokaiselle ilmoittautuneelle ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Pääsevätkö koulutukseen kaikki hakijat?

Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 20 hoitoalan ammattilaista.

Miten opetus toteutetaan?

Opetus toteutetaan etäkoulutuksena, jolloin siihen voi osallistua omalta kotipaikkakunnaltaan etäyhteyksin. Vastuukouluttajana toimii Rastor-instituutin Katriina Nurmio, jolla on pitkä kokemus hyvinvointialan yrittäjäkoulutuksista.

Kuinka paljon koulutus maksaa?

Koulutus on osallistujille täysin maksuton. Medikumppani kattaa koulutuskustannukset.

Kuinka kauan koulutus kestää?

Koulutuspäiviä on kerran kuukaudessa, kuuden kuukauden ajan. Ensimmäinen koulutuspäivä on 26.1.2022 ja viimeinen 14.6.2022. Koulutuspäivien kesto on klo 9–15.

Voiko koulutukseen osallistua työn ohessa?

Kyllä voi. Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Etämuotoisia koulutuspäiviä on kerran kuukaudessa klo 9–15. Opetusmateriaali käydään läpi koulutuspäivän aikana, eikä se vaadi itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella.

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutuksen aikana jokainen opiskelija valmistelee henkilökohtaista liiketoimintasuunnitelmaa, jonka jokainen osa-alue käydään tarkkaan läpi inspiroivien asiantuntijoiden avustuksella. Koulutus on suunniteltu juuri hoitotyön osaajien näkökulmasta. Ohjelma:

26.1.2022: Kick-off. Juuso Markkanen & Maaretta Tukiainen: Aloittavan yrittäjän ABC. Liikeidea, yrityksen perustaminen, kannattava liiketoiminta

28.2.2022: Pauliina Airaksinen-Aminoff: Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, palvelujen tuotteistaminen

29.3.2022: Hanne-Kaisa Mikola: Yrittäjän myyntityö & ajankäyttö

20.4.2022: Juuso Markkanen: Kannattavuuden ja talouden kehittäminen, kateajattelu, kassabudjetti

10.5.2022: Pauliina Airaksinen-Aminoff: Yrittäjän viestintä ja vuorovaikutus, asiakaskokemus, haastavat tilanteet

14.6.2022: Minna Ekblom: Itsensä johtaminen yrittäjänä

Millaiset työllistymismahdollisuudet hoitajalla on yrittäjänä? 

Erinomaiset, osaavista hoitajista on huutava pula. Yrittäjänä hoitajalla on mahdollisuus vaikuttaa työmäärään ja palkkaukseen entistä vahvemmin. Medikumppani ja sen kumppaniyritykset toimivat ammatinharjoittajien tukena myös arjessa.

Millainen merkitys koulutuksella on yhteiskunnallisesti?

Hoitotyön kuormittavuudesta ja hoitohenkilöstön työpahoinvoinnista on puhuttu jo vuosia, mutta konkreettisia tekoja tilanteen ratkaisemiseksi ei ole vielä tehty. Vaikka hoitajat pitävät työstään, kokemus arvostuksen ja autonomian puutteesta heijastuu hoitohenkilöstön uupumuksena. Tämä selviää Medikumppanin teettämästä Unelmien hoitotyö -tutkimuksesta, johon vastasi noin 700 hoitajaa keväällä 2021.

Terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointiin erikoistuneen Medikumppanin tarjoaman Yrittäjyyden ABC -koulutuksen tarkoitus on tarjota hoitoalan henkilöstölle vaihtoehto uudenlaiseen työskentelymalliin. Sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti autonomian tunteeseen, työhyvinvointiin ja hoitotyön houkuttelevuuteen.

Onko koulutukseen mahdollista osallistua myöhemmin tulevaisuudessa?

Tammikuussa alkava koulutusjakso on pilotti, jonka jälkeen päätetään koulutuksen jatkosta tulevaisuudessa. Kannattaa siis tarttua mahdollisuuteen heti ensimmäisten joukossa.