Terveydenhuollon ammattilainen – sinustako itsenäinen ammatinharjoittaja?

Medikumppani järjestää terveydenhuollon ammattilaisille yrittäjyyskoulutuksen. Kokosimme infopaketin sinulle, joka pohdit koulutukseen hakemista.

Mitä hyötyä ammatinharjoittajakoulutuksesta on?

Ammatinharjoittajana hoitajalla tai lääkärillä on mahdollisuus vaikuttaa joustavammin omaan työaikaan ja palkkaukseen sekä kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Yrittäjyyden ABC -koulutus antaa uusia näkemyksiä ja hyvän perustan oman osakeyhtiön tai toiminimen perustamiselle. Koulutuksen aikana opiskelijat rakentavat ammattilaisten tuella oman liiketoimintasuunnitelman. Jokainen voi itse päättää haluaako koulutuksen jälkeen ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi vai jatkaa palkkatyössä.

Kuka koulutukseen voi ilmoittautua?

Ammatinharjoittajakoulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, lääkäreille, lähihoitajille ja sairaanhoitajille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai ovat uteliaita mahdollisuudesta. Kyseessä on Yrittäjyyden ABC -koulutus, aikaisempaa kokemusta kaupalliselta alalta tai yrittäjyydestä ei tarvita lainkaan.

Miten ja milloin koulutukseen voi ilmoittautua?

Seuraava koulutus järjestetään 2024, tarkempi ajankohta ei ole vielä varmistunut.

Pääsevätkö koulutukseen kaikki hakijat?

Kyllä, koulutukseen otetaan kaikki halukkaat. Koulutus järjestetään etäyhteydellä, joten osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Miten opetus toteutetaan?

Opetus toteutetaan etäkoulutuksena, jolloin siihen voi osallistua omalta kotipaikkakunnaltaan etäyhteyksin. Vastuukouluttajana toimii Rastor-instituutin Katriina Nurmio, jolla on pitkä kokemus hyvinvointialan yrittäjäkoulutuksista.

Kuinka paljon koulutus maksaa?

Koulutus maksaa osallistujalle 75€.

Kuinka kauan koulutus kestää?

Koulutuspäiviä on kerran kuukaudessa, kuuden kuukauden ajan. Koulutuspäivien kesto on klo 9–15.

Voiko koulutukseen osallistua työn ohessa?

Kyllä voi. Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Etämuotoisia koulutuspäiviä on kerran kuukaudessa klo 9–15. Opetusmateriaali käydään läpi koulutuspäivän aikana, eikä se vaadi itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella.

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutuksen aikana jokainen opiskelija valmistelee henkilökohtaista liiketoimintasuunnitelmaa, jonka jokainen osa-alue käydään tarkkaan läpi inspiroivien asiantuntijoiden avustuksella. Koulutus on suunniteltu juuri hoitotyön osaajien näkökulmasta.

Koulutuksen sisältöteemat:

  • Yrityksen perustaminen & liikeidea
  • Palveluiden tuotteistaminen, asiakaskokemus sekä viestintä ja vuorovaikutus
  • Yrittäjän myyntityö & yrittäjän ajankäyttö
  • Kannattavuus, talouden kehittäminen, kateajattelu ja kassabudjetti
  • Itsensä johtaminen yrittäjänä

Oman liiketoimintasuunnitelman työstäminen kulkee mukana koko koulutuksen ajan.

Millaiset työllistymismahdollisuudet hoitajalla on yrittäjänä? 

Erinomaiset, osaavista hoitajista on huutava pula. Yrittäjänä hoitajalla on mahdollisuus vaikuttaa työmäärään ja palkkaukseen entistä vahvemmin. Medikumppani ja sen kumppaniyritykset toimivat ammatinharjoittajien tukena myös arjessa.

Millainen merkitys koulutuksella on yhteiskunnallisesti?

Hoitotyön kuormittavuudesta ja hoitohenkilöstön työpahoinvoinnista on puhuttu jo vuosia, mutta konkreettisia tekoja tilanteen ratkaisemiseksi ei ole vielä tehty. Vaikka hoitajat pitävät työstään, kokemus arvostuksen ja autonomian puutteesta heijastuu hoitohenkilöstön uupumuksena. Tämä selviää Medikumppanin teettämästä Unelmien hoitotyö -tutkimuksesta, johon vastasi noin 700 hoitajaa keväällä 2021.

Terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointiin erikoistuneen Medikumppanin tarjoaman Yrittäjyyden ABC -koulutuksen tarkoitus on tarjota hoitoalan henkilöstölle vaihtoehto uudenlaiseen työskentelymalliin. Sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti autonomian tunteeseen, työhyvinvointiin ja hoitotyön houkuttelevuuteen.

Onko koulutukseen mahdollista osallistua myöhemmin tulevaisuudessa?

Ensimmäinen Yrittäjyyden ABC -koulutus järjestettiin tammikuussa 2022. Seuraava koulutus järjestetään vuonna 2024, ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon.