Hoitajan hyvinvointi omissa käsissä – ajatuksia työssäjaksamisesta

Sotealan murros, henkilöstön alimitoitus, hoitajapula ja jatkuva kiire ovat kaikki tosiasioita, joiden keskellä hoitotyön ammattilaiset tekevät korvaamattoman arvokasta työtään päivästä toiseen. Me Medikumppanilla toimimme kuuntelijan roolissa, ja juuri nyt kannamme suurta huolta henkilöstön jaksamisesta ja voimavaroista. Samalla uskomme visusti, että hyvinvoivat työntekijät saavat aikaan hyvinvoivia asiakkaita. Tähän kirjoitukseen kokosimme Medikumppanin Saara Sirénin arjen vinkkejä oman työssäjaksamisen tueksi. Tällä kertaa keskitymme niihin asioihin, jotka aidosti ovat jokaisen omissa käsissä, tässä ja tänään. 

Asetutaan siis kuulolle ja sukelletaan Saaran ajatuksiin työssäjaksamisesta ja oman työhyvinvoinnin varmistamisesta. 

Saara, kertoisitko alkuun hiukan itsestäsi; kuka olet ja mistä tulet?  

– Olen Saara Sirén, Medikumppanin hoitajapuolen toimialajohtaja. Olen ollut sote-puolen esihenkilönä 10 vuotta. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi, sittemmin kouluttautunut johtajuuteen ja esihenkilötyöhön. Viimeisimpänä jatkokoulutuksena minulla on juuri nyt menossa lyhytterapiaopinnot.  

Medikumppani puolestaan on jo 20 vuotta alalla toiminut terveydenhuollon HR-kumppani. Työni Medikumppanilla on saattaa hoitajien osaaminen ja toiveet yhteen asiakkaan toiveiden ja vaatimusten kanssa, hoitajien hyvinvointi turvaten. 

Miksi on mielestäsi niin tärkeää kiinnittää huomiota työhyvinvointiin?  

– Voi, niin monestakin syystä! Oma hyvinvointi säteilee kaikkialle; työyhteisöön, potilaisiin ja myös omiin läheisiin. Vain hyvinvoiva ihminen voi lopulta tuottaa kestävää hyvinvointia ympärilleen. Lisäksi elämme Suomessa murrosaikaa, jossa työurat ovat pidempiä kuin koskaan. Voi olla todella uuvuttavaa ajatella, että tätä samaa pitäisi jaksaa 40–50 vuotta elämässä. Haluankin rohkaista etsimään uusia näkökulmia ja pyrkimään tietoisesti luomaan tähän hetkeen elämän parasta aikaa, päästämään irti ”sit kun” ajatuksesta, ja tekemään itselle merkityksellisiä ja voimavaroja tuovia asioita jo tänään.

Työhyvinvointi on hurjan laaja käsite, mitä se sinulle tarkoittaa?  

– Työhyvinvointi saatetaan joskus nähdä muusta elämästä irrallisena asiana, mutta todellisuudessa kun puhutaan työssäjaksamisesta, niin ajattelen sen aina koskettavan ihmisen kokonaisvaltaista jaksamista, jossa yhtenä osana on arjessa vietetty aika työpaikalla. Onhan ihminen lopulta psykofyysinen kokonaisuus, jossa kaikki omat kokemukset, ajatukset ja tunteet, sekä keholliset tuntemukset, oma vireystila ja arvostetuksi, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen inhimillinen tarve kietoutuvat yhdeksi vyyhdiksi.

Yksi tärkeä ja vielä vähän keskusteltu näkökulma hyvinvoinnin tukemisessa on huomion kiinnittäminen omaan sisäiseen maailmaan, siihen millaisia uskomuksia meiltä löytyy pinnan alta ohjaamassa toimintaamme myös työarjessa. Hoitaja-ammatteihin hakeutuu henkilöitä, jotka tyypillisesti ovat empaattisia, jolloin tunnepuolen kuormaa tulee väistämättä enemmän kannettavaksi. Samalla jo lähtökohtaisesti ”potilas ensin” -periaate on hyvin kuormittava ajatus. Kun siihen yhdistyy vielä alitajuinen uskomus siitä, että ”kyllähän se kertoo minun tärkeydestäni, kun meitä joka hetki tarvitaan”, niin uupumuksen kierre on taputeltu.

Näihin erilaisiin mielen sisäisiin malleihin havahtuminen voi tehdä kipeää, mutta samalla se voi toimia taitekohtana. Kun oma toissijaiseksi ajautunut hyvinvointi palautetaan ykköseksi, myös omat rajat piirtyvät terävimmiksi, ja kun oman ihmisarvon mittaaminen toinen toistaan seuraavilla suorituksilla muuttaa muotoon, voi elämään tulla ihan uusia onnellisuuden sävyjä ja oman elämän kokoisia työunelmia.   

Puhut aktiivisesta toimijuudesta ja sen roolista hyvinvoinnissa, kertoisitko tästä lisää?   

– Toivon esihenkilönä voivani istuttaa omaan tiimiini ajatuksen siemeniä aktiivisesta toimijuudesta, eli siitä, kuinka jokainen voi paremmin vaikuttaa päivittäiseen hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että meillä jokaisella on mahdollisuus pysähtyä itsemme äärelle kuuntelemaan tarpeitamme ja toiveitamme; sitä millaisia työunelmia meillä on, ja mikä meitä aidosti auttaa voimaan paremmin.

Toisinaan se vaatii myös uskallusta luopua jostakin tutusta ja turvallisesta sekä rohkeutta hypätä uuteen. Samalla on todella inhimillistä, että jos on esimerkiksi pysynyt samassa työpaikassa edelliset 10 vuotta ja sitten päättää suunnata uuteen, muutos pelottaa. Monesti voikin itse asiassa tuntua lyhyellä tähtäimellä paljon helpommalta jäädä vanhaan tuttuun, vaikka olisi tyytymätönkin, koska muutos vaatii aina valtavasti voimia. Oman kokemukseni mukaan ja hoitajien rinnalla työunelmien toteutumista seuranneena voin kuitenkin sanoa, että usein muutos kannattaa ja sillä on positiiviset vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. 

Millaisia käytännön vinkkejä antaisit hoitajalle oman hyvinvoinnin tueksi?  

– Rohkenisin sanoa, että lopulta kaikki lähtee itsensä ja omien tarpeiden herkästä kuuntelusta sekä riittävän unen, ravinnon ja sosiaalisen suhteiden tasapainoista – sopivan tasapainon löytämisestä. Tärkeää on, että hoitotyötä olisi mahdollisuus toteuttaa omien arvojen mukaisesti, ilman eettistä ristiriitaa ja niin, että voimavaroja jää muuhunkin, elämästä nauttimiseen ja onnellisiin hetkiin. Haluan myös valaa uskoa hoitajiin itseensä, että he kyllä tietävät, mikä heille on parasta ja uskaltaisivat luopua vertailusta. Jokainen meistä elää omanlaisessa arjessa ja tekee yksilöllisiä, omaa ja läheisten hyvinvointia tukevia ratkaisuja. 

Ehkä viimeisenä haluaisinkin kysyä sinulta hoitaja, millainen on työ, jossa voit aidosti hyvin ja joka mahtuu elämääsi? 

Saaran vinkit työhyvinvoinnin tueksi:   

Luovu vertailusta. Jokaisen tilanne on erilainen ja ainutlaatuinen.  

Huolehdi hyvinvoinnin kivijalka kuntoon; uni, ravinto, liikunta ja ihmiset ympärilläsi.  

Ylläpidä hyvää ilmapiiriä. Pohdi, miten otat muut huomioon ja millä energialla saavut kollegoittesi tai asiakkaan luokse 

Määritä työaika. Mieti itsellesi sopiva työaika, joka joustaa muun elämän kanssa. Onko sinulla arjessa jokin harrastus, joka tuo elämääsi voimavaroja?  

Neuvottele rohkeasti. Käy avointa keskustelua, kerro osaamistasi ja toiveistasi. Varmista sopimusneuvotteluissa, että etusi toteutuvat. Tässä markkinatilanteessa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa. On kyse sinun elämästäsi.  

Puhu ääneen unelmista. Jos sinulla on jokin tietty paikka mielessä, puhu siitä ääneen. Auttaa valtavasti että 20 silmäparia seuraa ja tietää toiveistasi verrattuna vain yhteen. Kukaan ei ole ajatustenlukija. 

Verkostoidu. Tee sitä opiskeluajoista lähtien. Muista, että opiskelukaverisi voivat olla yhtä lailla suosittelijoita, kollegoita kuin tulevia esihenkilöitäsikin.  

JOS työpaikalla voidaan jo pahoin, niin ota yhteyttä: 

Esihenkilöön. Tiesitkö että esihenkilön yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista. Puhu esihenkilölle, ylihoitajalle, osastohoitajalle 

Työterveyteen. Käytä tätä etupainotteisesti 

Työsuojeluvaltuutettuun. Työsuojeluvaltuutetun työtehtävänä on nostaa esille työntekijöiden esiintuomia asioita ja pitää huolta työntekijöiden oikeuksista. 

Medikumppanin tiimi toivottaa ihanaa kansainvälistä sairaanhoitajapäivää 12.5.! Kiitos että olet!  

>> Tutustu Medikumppanin hoitajatarinaan  

>> Tutustu meihin työantajana