Hyvinvoiva työntekijä on kaikkien etu

Syyskuu toi mukanaan syksyn upean väriloiston ja helli meitä viimeisillä loppukesän auringon säteillä. Aivan kuten luonto valmistautuu talvikauteen, niin valmistaudumme me ihmisetkin. Viimeiset runsaat D-vitamiiniannokset kerätään vielä luontopoluilta ennen valon määrän hiipumista. Sitten voi taas hyvällä omalla tunnolla kääriytyä iltaisin torkkupeittoon ja sytyttää kynttilät.

Kulunut vuosi on ollut monessa mielessä meille poikkeuksellinen ja vaatinut täysin uudenlaisia ajatuksia ja toimia. Se on vienyt energiaa ja haastanut henkistä hyvinvointia epävarmuudellaan. Tämä vuosi on nostanut ennen kaikkea terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen kaiken keskiöön. Voimavaraksi on kaikkialla noussut yksilö ja yhteisö – ihmiset.

Yhteisöt koostuvat yksilöistä ja hyvinvoivat työyhteisöt hyvinvoivista työntekijöistä

Me Medikumppanilla ymmärrämme, että yhteisöt koostuvat yksilöistä ja täten hyvinvoivat työyhteisöt rakentuvat hyvinvoivista työntekijöistä. Ymmärrämme, että jokainen ihminen, pesti ja yhteisö on ainutlaatuinen. Kannustamme jokaista olemaan oma itsensä, sillä yksilön hyvinvointi on aina kaikkien etu.

Suhteemme työntekijöihin ja asiakkaisiin on meille kunniakysymys. Uskomme yhdessä tekemiseen, vaalimme kaikkia kumppanuuksiamme ja rakennamme hedelmällisiä yhteisöjä ja verkostoja, joskin hyvinvoinnin rakentaminen ei ole koskaan ollut haastavampaa eikä myöskään tärkeämpää kuin mitä se on nyt.

Siksi olemmekin tänä vuonna päättäneet investoida ihmisiin, meidän työntekijöihimme. Näin jokainen medikumppanilainen tuo töihin tullessaan lääketieteellisen osaamisensa lisäksi myös muuta tärkeää osaamista: tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Nämä taidot edesauttavat kehittämään myös asiakkaidemme työyhteisöjen hyvinvointia.

Näin ollen voimme todeta, että emme rekrytoi asiakkaillemme vain resurssia tarpeeseen, vaan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa rakennamme hyvinvoivia terveydenhuollon työyhteisöjä.

Ydintavoitteena hyvinvointi

Työntekijöidemme hyvinvointi, työssäjaksaminen ja sen edistäminen on Medikumppanin missio ja sen toteuttamiseksi on työskennelty hartaasti tänäkin vuonna. Hyvinvoinnin edistämiseksi Medikumppani tarjosi omille lääkäreilleen keväällä tunnetaitoja kartoittavat itsensä johtamisen testit. Niiden avulla jokainen pääsi reflektoimaan omaa toimintaansa ja sai lisää työkaluja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämiseksi.

Testien tarkoituksena oli myös tehdä näkyväksi, miten yksilöt itse toimivat osana yhteisöä, minkälaisia asioita he arvostavat ja missä he itse toivoisivat kehittyvänsä.

Lisäksi testit auttavat kehittämään lääkärin vuorovaikutustaitoja, joka on ensiarvoisen tärkeää lääkärin oman työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kannalta, mutta auttaa heitä myös kohtaamaan vaikeitakin potilastilanteita entistä paremmin.

Lääkärin hyvillä vuorovaikutustaidoilla on markkina-arvoa

Yksityisellä sektorilla on tiedetty jo pitkään, että lääkärit, jotka koetaan hyviksi kuuntelijoiksi, ymmärtäväisiksi, ystävällisiksi ja luotettaviksi, ovat tunnetusti suosittuja myös potilaiden keskuudessa ja se taas näkyy ruuhkaisina ajanvarauskalentereina. (Hietanen, Kaleva-Kerola, Pyörälä 2020) Siksi jokaisen terveyskeskuksen, sairaalan tai yksityisen klinikan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota vuorovaikutustaitoihin ja niiden kehittämiseen.

Vuorovaikutustaidot ovat investointi, josta hyötyy jokainen. Myös Medikumppani on tänä vuonna päivittänyt toimitapojaan pystyäkseen vastaamaan paremmin muuttuneeseen tarpeeseen. Tästä syystä päätimme tuoda vuorovaikutusvalmennukset osaksi tarjontaamme.

Lääkärin työn haasteena on yhä enenevässä määrin mm. kiire ja lyhyet potilasajat. Valmennusten aikana opetellaankin luomaan luottamuksellisen potilaskontakti nopeasti. Avoin keskusteluyhteys ja luottamus ovat diagnostiikan ja vaikuttavan hoidon perusta, ja kun potilas kokee tulleensa kuulluksi ja aidosti ymmärretyksi, vähentää se myös hänen pelkojaan ja turhia lääkärikäyntejä, joiden tiedetään kuormittavan eritoten julkista terveydenhuoltoa. Tunnetaidot ovatkin tänä päivänä yksi tärkeimmistä työkaluista tukemaan lääkärin kliinistä työtä ja taidot edistävät niin lääkärin omaa kuin potilaankin hyvinvointia.

Tänä syksynä Medikumppani järjestää lääkärin ja potilaan vuorovaikutukseen keskittyvää valmennusta. Ilmoittautuminen loppuvuoden valmennuksiin on nyt käynnissä. Pysy siis kuulolla, tule itse ja nappaa mukaan kollegasi tai työntekijäsi ja vaikututaan vuoroittain yhdessä. Hyvinvointi on meidän kaikkien asia.

Kirjoittaja Teija Koskinen on Medikumppanin toimitusjohtaja, joka tekee sinnikkäästi töitä hyvinvoinnin eteen.

Lähteet: Hietanen, Kaleva-Kerola & Pyörälä (2020) Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus, Duodecim