Potilaan kohtaamisen valmennus – Nyt ensi kertaa vain opiskelijoille suunnattu ryhmä!

Kun kysyimme opiskelijoilta, millaisia ajatuksia heillä on tulevasta työelämästä, opiskelijoiden vastauksissa toistuivat huoli siitä, miten käsitellä työn tuomaa vastuuta ja stressiä arjessa, saako työhön tarpeeksi senioritukea ja ovatko potilasajat tarpeeksi pitkiä, jotta potilaan ehtii kohdata ja hoitaa hänen asiansa kiireettä.

Huoli omasta työssäjaksamisesta ja potilaan kohtaamisesta koskettavat varmasti jokaista terveydenhuollon työntekijää, mutta teemat ovat erityisen tärkeitä alan opiskelijoille, joilla monet työhön liittyvät tilanteet tulevat vastaan ensimmäistä kertaa.

”Sairaanhoitajan ja kätilön opinnoissa käsitellään potilaan kohtaamista loppujen lopuksi tosi vähän. Opiskelijana joutuu harjoitteluissa moniin vaikeisiin kohtaamisiin, kun ei vielä välttämättä ole tarpeeksi osaamista ymmärtää kaikkea potilaiden taustoista, tai ohjaajalla ei aina ole aikaa siihen perehdyttää. Silloin pelkää sanovansa jotakin sopimatonta.”

-Kätilöopiskelija Metropolia ammattikorkeakoulusta

Tukeaksemme tulevaisuuden lääkäreitä ja hoitajia työssään, me Medikumppanilla haluammekin tarjota Potilaan kohtaamisen valmennuksemme nyt maksutta lääketieteen ja hoitoalan opiskelijoille. Opiskelijoille suunnattu valmennus järjestetään etäyhteydellä torstaina 18.11. klo 17–19.

Potilaan kohtaamisen valmennus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille tukea ja työkaluja erilaisiin potilastilanteisiin sekä oman työssäjaksamisen ylläpitoon. Valmennuksessa syvennytään omaan identiteettiin ja vahvuuksiin ammattilaisena. Konkreettisten, osallistujien omasta työelämästä nousevien aitojen tilanteiden ja simulaatioiden avulla harjoitellaan tapoja kohdata myös syystä tai toisesta haastavat potilastilanteet. Lisäksi valmennus tarjoaa hienon mahdollisuuden saada vertaistukea ja vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa.

Opiskelijoiden valmennuksessa syvennytään nimenomaan opiskelijoiden kokemuksista kumpuaviin kysymyksiin ja huoliin, sekä harjoitellaan potilaan empaattista kohtaamista.

Näin osallistujat kuvailevat valmennusta:

”Valmennus oli todella hyvä hetki ottaa aikaa ja keskittyä nimenomaan tähän aiheeseen ja haastaviin potilastilanteisiin. Itse koen potilaan kohtaamisen luontevaksi osaksi lääkärin työtä, mutta kohtaamiset voivat silti tuntua vaikeilta. Siksi olikin mielenkiintoista kuulla muiden osallistujien ajatuksia ja kokemuksia, ja saada myös toimivia työkaluja näihin tilanteisiin. Nuorena lääkärinä oman epävarmuuden sietäminen voi joskus olla vaikeaa, ja seniorituki on tärkeää. Suosittelen valmennusta kaikille aiheesta kiinnostuneille.”

Lääketieteen opiskelija, 5. vuosikurssi, Tampereen yliopisto

”Valmennus antoi voimavaroja ja energiaa kohdata ihmisiä, kun sai vertaiskokemuksia mahdollisista ihmisten kohtaamisen haasteista.”

”Valmennuksessa muistui taas mieleen omat unelmat, joita kohti tavoitella.”

”Valmennuksesta saadut uudet, toimivat ideat tulivat käyttöön heti seuraavana työpäivänä.”

”Muiden osallistujien eri näkökannat avarsivat mieltä.”

Hyvä ja tarpeellinen koulutus, pureutui olennaisiin asioihin.”

Tämäntyyppisille valmennuksille on suuri tarve.”

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

MITÄ? Kaikille lääketieteen ja hoitoalan opiskelijoille suunnattu MAKSUTON Potilaan kohtaamisen valmennus.
MISSÄ? Teams-etäyhteydellä. Voit osallistua mistä tahansa!
MILLOIN? Torstaina 18.11.klo 17–19.

Kouluttajana toimii Pauliina Airaksinen-Aminoff, joka on kouluttanut lääkäreitä, terveydenhuollon työyhteisöjä ja oppilaitoksia vuorovaikutustaidoista yli kymmenen vuoden ajan.

>> Tutustu tunnetaitoja vahvistavaan Potilaan kohtaamisen valmennukseen sekä ilmoittaudu mukaan.