Tulevaisuuden vastuullinen terveydenhuolto rakennetaan yhdessä

rekrytointi

Vastuullisuuden varmistaminen terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoinneissa on keskeinen osa tulevaisuuden kestävää terveydenhuoltoa ja siihen sitoutumisen tulee olla kaikkien alan toimijoiden vastuulla.

Suomen Medisinaariliitto julkaisi tällä viikolla tärkeän kannanoton koskien lääketieteen opiskelijoiden vastuullista rekrytointia. He ovat aiheellisesti huolissaan viime vuosien aikana kehittyneistä opiskelijoiden rekrytointiin haitallisesti vaikuttavista ilmiöistä. Näistä esimerkkinä toimii sekä työnhakijoiden toimesta työpaikkojen varmistelu jopa useita vuosia etukäteen, että työnantajien toimesta työsuhteiden solmimisen kiirehtiminen ja kiireen illuusion luominen kentälle.

Haitalliset toimintamallit vaikuttavat pitkällä aikavälillä toimialan vetovoimaan, heikentävät työvoiman saatavuutta sekä epätasa-arvoistavat opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Pahimmassa tapauksessa vaikutukset heijastuvat koko terveydenhuollon toimintakykyyn vaarantaen potilaiden, eli meidän jokaisen kansalaisen laadukkaaseen hoitoon.

Yhdymme liiton esittämään huoleen alan haitallisista toimintamalleista ja haluamme osaltamme varmistaa, että toimimme itse kaikissa henkilöstö- ja asiakassuhteissamme arvopohjamme mukaan eettisesti ja vastuullisesti, tulevaisuuden terveydenhuoltoa rakentaen kohtaaminen kohtaamiselta. Panostamme kaikessa toiminnassamme läpinäkyvyyteen, dialogiin sekä rehelliseen kansssakäymiseen jokaisen osapuolen kanssa. Haluamme myös haastaa kaikki alan toimijat mukaan toimimaan yhteiskunnallisesti kestävällä ja meidän nuoria alalle tulevia lääkäreitä ja heidän osaamistaan kunnioittavalla tavalla.

Lue lisää ajatuksiamme vastuullisesta rekrytoinnista. Avoimiin työpaikkoihin voit halutessasi tutustua täällä.

Medikumppani Oy – Osaamisen välittämistä ja välittämisen osaamista